Ką manote apie Baltarusijos įvykius?

Dienos anekdotas

Po grupinės fotosesijos pradinėje mokykloje mokytoja įtikinėja vaikus nusipirkti nuotraukas:
- Bet tai įsivaizduokit, po 20 metų kaip bus smagu! Žiūrėsit ir sakysit: štai Jonas, dabar jis firmos direktorius, štai Onutė, dabar ji gydytoja...
Petriukas po nosim:
- O čia mokytoja Irena, dabar ji mirus.

Komentaras

Leonas Al: "Patvirtimu, kad iš tiesų K.Tubis ir jį palaikę sąrašo žmonės buvo persekiojami, šmeižiami, iš jų buvo tyčiojamasi, jie buvo niekinami. Patvirtinu, kad per visą šitą laikotarpį ypač šlykščiai tai buvo leidžiama ir (sakyčiau, net provokuojama daryti) vyko "Anykštos" puslapiuose. Ir žurnalistas Vidmantas Šmigelskas prie šios neetiškos veiklos ciniškai yra taip pat prikišęs nagus. Tokie veiksmai niekaip nesuderinami su žurnalistine etika.
Tikiu, kad nei K.Tubis, nei R.Razmislavičius nėra tie žmonės, kuriuos tokiu brutualiu spaudimu bei patyčiomis galima būtų išgąsdinti. Linkiu sėkmės Seimo rinkimuose."

Skaityti komentarus (10)
2017-04-23

Devyni dešimtmečiai Antano Vienuolio pramintu keliu

2017 m. gegužės 1 d. sukanka lygiai devyni dešimtmečiai nuo tos dienos, kai 1927 m. pavasarį anykštėnas vaistininkas ir Lietuvoje jau žinomas rašytojas 45-erių Antanas Žukauskas-Vienuolis tapo dar ir pirmuoju Anykščiuose muziejininku.

Skaityti daugiau...
2017-04-08

Molėtų krašto kultūros židinys – Alantos dvaras

Alanta – nuostabus Aukštaitijos gamtos kampelis Molėtų rajone. Jau pati kelionė iš Anykščių į kaimyninio rajono miestelį išduoda, kad nuobodžiauti nebus kada. Ko gero, pačiu kalvočiausiu keliu visoje Lietuvoje, vadinamu „Biržinka“, Alanta automobiliu – ranka pasiekiama. Mūsų keliai šįsyk veda į Alantos dvarą, kuris didingai stovi gretimame Naujasodžio kaime ir kurio istorija ne mažiau vingiuota, nei kelias iš Anykščių iki jo.

Skaityti daugiau...
2017-03-25

Griežionėlių muziejuje - knygnešių epochos atšvaitai

Atokiau nuo didžiųjų turistinių maršrutų Andrioniškio seniūnijos Griežionėlių vienkiemyje išlikusi Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių sodyba (dabar A. Baranausko ir A. Vienuolio – Žukausko memorialinio muziejaus padalinys) mena Lietuviškos spaudos draudimo laikotarpį, knygnešių žygdarbius, joje gyvenusius tautos žadintojus ir švietėjus, pirmąją lietuvę moterį beletristę, geriausią Lietuvos gaspadinę Liudviką Didžiulienę – Žmoną, tautosakos rinkėją, bibliofilą Stanislovą Didžiulį bei aštuonių jų vaikų pasiekimus ir likimus. 1968 m. įkurto muziejaus ekspozicija pasakoja apie vaikų rašytojos Aldonos Didžiulytės – Kazanavičienės, gydytojo Antano Didžiulio, vertėjos Onos Didžiulytės – Sketerienės, mokytojo Vytauto Didžiulio, gydytojos Michalinos Didžiulytės – Ševeliovienės, rašytojos, gydytojos Vandos Didžiulytės – Albrechtienės gyvenimą ir veiklą, nes nors ir išblaškyti karų ir perversmų audrų, jie sugrįždavo į gimtųjų namų glėbį. Sodyboje lankėsi žymiausi ir šviesiausi to laikmečio žmonės, tarp jų vyskupas ir poetas Antanas Baranauskas, kunigas, rašytojas Juozas Tumas–Vaižgantas. Su šia sodyba susiję ir dabartiniai Anykščių krašto šviesuoliai, rašytojai Milda ir Vygandas Račkaičiai, nupūtę užmaršties dulkes nuo kūrybinio L. Didžiulienės - Žmonos palikimo, išleidę jos raštų dvitomį ir parašę biografinę knygą „Kaip lašas mariose...“
Muziejų per metus aplanko apie 800 Lietuvos istorija ir kultūra besidominčių žmonių, daug svečių muziejuje apsilankė užvakar per Knygnešio dieną. Šis muziejus ypatingo susidomėjimo turėtų sulaukti šiemet paskelbtais Lietuvos kalbos kultūros metais.

Skaityti daugiau...
2017-03-18

Mindūnai: vandenų pasaulio bičiulystė...

Šiuo metu muziejus priskaičiuoja apie tūkstantį eksponatų. Muziejų metų proga 2012 m. liepos 28 dieną po rekonstrukcijos lankytojams duris atvėrė Ežerų žvejybos muziejus taip įsirašydamas į Muziejų kelio projektą. Mindūnų Ežerų žvejybos muziejaus sodybos

Mindūnai - nedidelė gyvenvietė netoli Molėtų, prie per šilus vingiuojančio plento Labanoro link.
Nūnai Mindūnai garsūs apžvalgos bokštu ir, žinoma, Ežerų žvejybos muziejumi. Šio muziejaus vadovė yra Alfreda Petrauskienė. Ji džiaugiasi, kad 1988 metais įkurtas Ežerų žvejybos muziejus auga, kad darosi vis populiaresnis, kad pavyksta kasmet suruošti vis įdomesnes, naujų etnografinių potyrių suteikiančias žiemos bei vasaros šventes.
Ežerų žvejybos muziejaus ekspozicijose, kuri įrengta atstatytoje XIX a. žvejo pirkioje ir svirne, išdėstyti įvairūs žvejybos įrankiai, kuriais žvejojo Rytų Lietuvos gyventojai 19 a. pabaigoje. Muziejuje galima susipažinti su archaine žvejyba ir sužinoti, kaip kito šis verslas.

Skaityti daugiau...
2017-03-04

Ukmergės krašto muziejų kūrė ir Anykščių krašto dukra 

Ar būtina keliauti į tolimas šalis, kai kaimynystėje tiek daug nepažinto, įdomaus ir prasmingo? „Anykštos“ redakcija įgyvendina projektą „Akiratis“ ir pradeda spausdinti publikacijas apie šalies muziejus, meno vertybes, unikalias kolekcijas.
Pirmai pažinčiai pasirinkome artimiausius kaimynus - vieną seniausių Lietuvos miestų, įkurtą 1333 metais - Ukmergę, per kurią mes, anykštėnai, keliaujame ne tik į laikinąją ir dabartinę sostines, bet ir į Europą, bet vis dėlto retas esame užsukę į kelias dešimtis tūkstančių eksponatų sukaupusį, savo istoriją nuo 1933 metų kuriantį šio miesto kraštotyros muziejų. Važiuojant per miesto centrą lyg ir neįmanoma nepastebėti užrašo „Kraštotyros muziejus“ ant buvusio „Draugystės“ kino teatro, į kurį po truputį persikrausto muziejus. Tačiau kol kas ekspozicija dar senajame pastate, visai šalia buvusio kino teatro. Pasak muziejininkų, ne tiek daug anykštėnų čia apsilanko ar užkopia apsidairyti į senąjį miestą iš gaisrinės bokšto. O tikrai verta...

Skaityti daugiau...