Kurį tekstą pirmiausiai perskaitėte naujame žurnalo "Aukštaitiškas formatas" numeryje?

Dienos anekdotas

Ėjau namo vėlai vakare. Pamačiau, kad priešais einanti mergina paspartino žingsnį. Pradėjau greičiau eiti ir aš. Tada ji pasileido bėgti. Aš - taip pat. Čia ji kad pradės rėkti! Na, aš irgi - iš visų plaučių. Net nespėjau atsisukti pažiūrėti, nuo ko bėgam.

Komentaras

Leonas Al.:„Kur jūs radote Anykščiuose tokias plačias gatves, kad jas reikėtų siaurinti? J.Biliūno? Taikos? Vilniaus? Tilto gal? Kurklių? Čia jums gal Maskva su Niujorku, Berlynas su Tokijumi vaidenasi? Dirbtinai Anykščiams primesta diskusija kaip ir su užtrvankų griovimu."

Skaityti komentarus (2)
Kurklių seniūnas Algimantas Jurkus (priekyje dešinėje) sako, kad jis nepageidautų vėjo elektrinės, jei ši būtų statoma arčiau nei 2 kilometrai nuo jo namų.

Antradienį, rugpjūčio 13-ąją, Staškūniškio gyventojai rinkosi į pasitarimą, kuriame bendruomenė sprendė, kaip gintis nuo vėjo elektrinių parko statytojų. Naują staškūniškiečių pasipiktinimo bangą sukėlė į namus užsukantys elektrinių statytojų atstovai, kurie įžūliai siūlo gyventojams pasirašyti ,,susitarimus“ mainais į 400 eurų kompensacijas. Pagal pirminius sumanymus, UAB,,European Energy Lithuania“ šalia Staškūniškio ketino statyti 15 vėjo elektrinių.
Trečiadienį, rugpjūčio 14-ąją, savo planus dėl vėjo elektrinių statybų Kavarsko seniūnijos teritorijoje ketino pristatyti kiti verslininkai, tačiau jų paklausyti neatėjo nė vienas žmogus.

 Mulkina čiabuvius

Ties Staškūniškiu planuota statyti 4,5 MW nominaliosios galios vėjo jėgaines, kurių  bokšto aukštis - 125-164 m., rotoriaus diametras - 149 m., o bendras jėgainių aukštis - 199,5 - 238,5 m. Staškūniškio elektrinės būtų aukščiausios Lietuvoje. Palyginimui - Vilniaus televizijos bokšto restoranas ,,Paukščių takas“ yra  165 m. aukštyje. Artimiausi gyvenamieji namai nuo konkrečių planuojamų elektrinių yra už 325, 340 ir 365 metrų.
,,Elgiasi kaip filme ,,Volkeris. Teksaso reindžeris“: ,,Eina pas čiabuvius ir, mulkinadami žmones, tvirtina, kad ,,visi jau pasirašė“, - kalbėjo antradienio renginį moderavęs verslininkas, kaimo turizmo sodybos savininkas  Gintaras Senulis.
Staškūniškiečiai skaičiuoja, kad elektrinių statytojai turi susirinkti apie 20 parašų - iš tų žmonių, kurių žemės sklypai patenka į sanitarines elektrinių zonas. Manoma, kad kol kas 400 eurų kompensacijomis susigundė tik 2 ar 3 staškūniškiečiai. Beje, 400 eurų suma yra ,,ant popieriaus“, nuo jos staškūniškiečiai dar patys turės susimokėti gyventojų pajamų mokestį. ,,Apie 40 šluotų, su šluotkočiais už tuos pinigus nusipirksit“, - kompensacijos dydį įvertino Staškūniškio apylinkių gyventoja Vilė Vaivadienė.
Bendruomenė viliasi, kad jeigu gyventojai nepasirašys, nesutiks, kad prie pat jų žemės sklypų būtų statomos elektrinės, - tai tų elektrinių ir nebus.
Bendruomenės renginyje kalbėta, jog pas gyventojus lankosi ne tik pats elektrinių statytojų atstovas Audrius Čypas, bet ir statytojų atstovo atstovas Marius. Renginyje žmonės nuolat minėjo Marių, jį citavo, tačiau sakė nežinantys nei to žmogaus pavardės, nei kokiu pagrindu jis žemės sklypų savininkams siūlo po 400 eurų. Staškūniškiečiai aiškino, kad ,,susitarimas“, kurį siūloma pasirašyti žemės sklypų savininkams, yra slaptas, tačiau kažkam iš bendruomenės atstovų pavyko jį ranka persirašyti. Pagal minimą ,,susitarimą“, jį pasirašęs žmogus, regis, įsipareigoja niekuomet ateityje nekelti jokių reikalavimų, nesvarbu, ką elektrinių statytojai šalia jo sklypo darytų. Dėl nustatytų SAZ ar AZ bei normatyvinių atstumų neišlaikymo jis nereikalaus jokių papildomų nuostolių, jei  būtų patirti, atlyginimo“,  -  apie žemės sklypų  savininkų teises rašoma ,,susitarime“. ,,Susitarime“ nurodoma, kad žemės sklypo savininkas, išnuomojęs ar pardavęs žemę, tuo pačiu kitam asmeniui privalo perduoti ir savo įsipareigojimus elektrinių savininkams. Tuo tarpu elektrinių savininkai su savo turtu gali elgtis kaip panorėję. ,,Žemės sklypo savininkas šiuo susitarimu patvirtina, kad jis neatšaukiamai ir besąlygiškai sutinka, jog vystytojas turi teisę vienašališkai, be žemės sklypo savininko atskiro sutikimo, perleisti visas teises ir pareigas bet kuriam trečiajam asmeniui“, - grėsmingai nurodoma ,,susitarime“. Šalia šio punkto ,,susitarimą“ persirašinėjęs asmuo nuo savęs pridėjo: ,,O tu, žmogau, lieki plikas kaip tilvikas.“
Priminsime, jog elektrinių statytojų  UAB ,,European Energy Lithuania“ atstovas A.Čypas -  buvęs policijos pareigūnas. Jis yra Dariaus Čypo brolis. Pastarasis yra rusiško kapitalo įmonės ,,Sodrugestvo Baltija“ vadovas bei Anykščių žiniasklaidos priemones valdančios UAB ,,Atvirai“ akcininkas.

Skaitė Konstituciją

Staškūniškietė Ernesta Kličienė antradienį savo kaimynams skaitė Konstituciją. Pasak jos, elektrinių statytojų bandomas įpiršti ,,susitarimas“ prieštarauja pagrindiniam  Lietuvos įstatymui. ,,Aš noriu gyventi čia saugiai ir sveikai. Tokią teisę man garantuoja Lietuvos Konstitucija“, - kalbėjo E.Kličienė.
Netoli jau pastatytų ,,Renergos“ elektrinių gyvenanti V.Vaivadienė atkreipė dėmesį, kad verslininkai, stengdamiesi gauti gyventojų sutikimus elektrinių statyboms, įmasi įvairios klastos. ,,Kai statė elektrines, man žadėjo elektros kainą sumažinti“, -  sakė V.Vaivadienė. ,,Tegu jie stato elektrines savo kieme. A.Čypas - savo kieme, Remigijus Pečiukėnas (ūkininkas, kurio žemėje planuojama pastatyti dalį elektrinių - aut.past.) - savo kieme“, - pyko staškūniškietė.   

Meras ,,atsifutbolina“...

Lietuvos įstatymais konkretūs atstumai nuo elektrinių iki gyvenamųjų namų nėra reglamentuoti, nustatomos tik sanitarinės triukšmo zonos, kurios pakankamai reliatyvios. Būsimas triukšmas skaičiuojamas teoriškai, elektrinių statytojų atstovai aiškina, jog jeigu elektrinės skleis didesnį triukšmą negu leidžia normatyvai, bus mažinamas elektrinių galingumas. Gyventojai tuo nėra linkę tikėti.
Staškūniškio gyvenvietės bendruomenės atstovai, remdamiesi Klaipėdos rajono savivaldybės pavyzdžiu, yra įsitikinę, kad atstumus nuo vėjo elektrinių iki gyvenamųjų namų savo sprendimais galėtų reglamentuoti vietos valdžia. Pasak staškūniškiečių, Klaipėdos rajone elektrines galima statyti tik ne mažesniu nei 2 km. atstumu nuo gyvenamųjų namų.     
Bendruomenės atstovams nerimą kelia ir elektrinių poveikis gamtai. Dėl šio aspekto staškūniškiečiai bandė atkreipti Anykščių rajono mero, gamtininko, konservatoriaus Sigučio Obelevičiaus dėmesį, tačiau, kaip jie sako, meras tik ,,atsifutbolino“.  
 ,,Tikimės, kad Staškūniškio iniciatyvinės grupės kreipimasis į Jus ir tarybos narius dėl planuojamų vėjo jėgainių statybos Staškūniškio apylinkėse yra svarstomas ir sulauksime atsakymo.
Savo raštą norėtume papildyti svarbiu, mūsų požiūriu, aspektu dėl atliekamų tyrimų. Poveikio aplinkai vertinime (PAV) nurodyta:
• iki vėjo elektrinių statybos pradžios atlikti ne mažiau kaip vienerių metų paukščių ir šikšnosparnių stebėjimus analizuojamoje teritorijoje;
• parengti ir patvirtinti paukščių ir šikšnosparnių stebėjimo programą iki VE statybos darbų pradžios.
Šiandien, bendraujant su p. A. Čypu, susidarė įspūdis, jog jie šių nurodymų neplanuoja vykdyti. Citata iš pokalbio telefonu: „žinokit, ponia, aš Jums pasakysiu taip, kiekvieni specialistai atlieka savo darbą ir mes, ką pasamdėm ir kas atlikta buvo, mes bendradarbiavom su aplinkos apsauga, su visuomenės sveikatos centru ir t.t., viskas atlikta ir netgi viršijant, nereikalaujamus dalykus, padarėm namų darbus, kad nekiltų klausimų, ir šitie klausimai yra išaiškinti ir ištirti“.
Tačiau bendraujant su „Pajūrio tyrimų ir planavimo instituto“ (kuris atliko PAV) darbuotoja p. R.Mileriene, mums buvo patvirtinta, jog tyrimai, atlikti atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo metu, yra ne galutiniai ir tirti teritoriją būtina bent vienerius metus iki statybų, statybų metu ir jau veikiant vėjo elektrinėms, taip, kaip ir yra nurodyta PAV (60 psl.).
Bendruomenei svarbu, jog proceso metu būtų supažindinta, kokia metodine medžiaga bus remiamasi ir kas atliks tyrimą, kada tyrimas bus pradėtas ir, žinoma, kokie bus gauti rezultatai.
Svarbu surinkti kuo daugiau duomenų apie VE poveikį būtent Lietuvoje, nes duomenys apie paukščių elgseną VE atžvilgiu labai priklauso nuo vietovės sąlygų bei konkrečios paukščių bendrijos. Tikimės, kad Jums pavyks investuotoją įtikinti, kad tai būtina padaryti, norint nepakenkti paukščiams ir šikšnosparniams. O duomenimis, gautais ikistatybiniu laikotarpiu, bus remiamasi tęsiant tyrimus statybų ir vėjo elektrinių veikimo metu bei pritaikant poveikio mažinimo ar kompensacijos priemones“, - liepos 1 dieną raštu į merą S.Obelevičių kreipėsi bendruomenės atstovai. Mero atsakymą jie gavo tik rugpjūčio 13-ąją. S.Obelevičius nurodė, kad savivaldybė nėra gavusi prašymo išduoti leidimą vėjo elekrinių statyboms Staškūniškio apylinkėse. O apie gamtosaugą jis parašė labai aptakiai.  
,,Atkreipiame dėmesį, kad Anykščių rajono savivaldybės administracija nėra įgaliota aiškinti ir interpretuoti Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančių teisės aktų  ar vadovautis kitų šalių teisės aktų reikalavimais. Informuojame, kad Anykščių savivaldybės administracija negalės išduoti statybą leidžiantį dokumentą, jei nebus pritarimų statybos projektui iš saugomų teritorijų apsaugos ir priežiūros funkcijas atliekančių institucijų. Atsižvelgdami į Staškūniškio bendruomenės gyventojų išsakytus pasiūlymus ir reikalavimus, rekomenduojame kreiptis į Aplinkos ministeriją, kad būtų nagrinėjami, inicijuojami ir priimami teisės aktų pakeitimai“, - staškūniškiečiams patarė meras. ,,Kam mums reikalinga tokia valdžia, jei teisės aktų pakeitimus turime inicijuoti mes patys?“ - retoriškai klausė staškūniškiečiai.

Konkuruoja dėl kabelio...

Vėjo elektrinės gali gali būti jungiamos tik prie aukštos įtampos elektros linijų. Per Anykščių rajoną driekiasi tranzitinė aukštos įtampos linija Ukmergė-Utena bei pora trumpesnių atšakų. Ir prie aukštos įtampos linijų gali jungti ribotą kiekį elektrinių. Dėl prisijungimo į aukštos įtampos liniją netoli Staškūniškio konkuruoja  danų kapitalo bendrovė UAB,,European Energy Lithuania“ bei UAB ,,Renerga“, šioje vietovėje turinti tris elektrines ir planuojanti didinti elektrinių parką.
Atsinaujinančioji energetika yra remiama Europos sąjungos, vėjo elektrinių pagaminta energija superkama daug brangiau nei ,,ne žalia‘ energija. ,,Kas suka vėjo jėgaines? Ogi subsidijos“, - antradienio renginyje juokavo staškūniškiečiai.
Vienintelis valdžios atstovas, kuris dalyvavo Staškūniškio bendruomenės susirinkime, buvo Kurklių seniūnas Algimantas Jurkus. Rajono vadovų staškūniškiečiai sakė nekvietę, nes norėjo tartis tarpusavyje, o ne diskutuoti su svečiais. Kurlių seniūnas teisinosi, jog jis praėjusią žiemą nesukvietė staškūniškiečių į vėjo elektrinių parko detaliojo plano svarstymą ir patarė visiems galvoti savo galva. ,,Anykštos“ paklaustas, kaip elgtųsi pats, jeigu šalia jo namo būtų projektuojamas vėjo elektrinių parkas, A.Jurkus atsakė: ,,Aš nieko prieš, bet jeigu nuo elektrinės iki namų bent du kilometrai“.

Kavarsko seniūnijoje - dvi naujos elektrinės

Trečiadienį UAB ,,Horreum“ ir UAB ,,Ventus Industria“ direktorius Arvydas Kazlauskas bei VŠĮ ,,Pajūrio tyrimų institutas“ darbuotoja Irma Aurelija Žalienė  Kavarsko seniūnijos gyventojams ketino pristyti planus apie būsimas vėjo elektrinių statybas šios seniūnijos teritorijoje. Tačiau į pristatymą atvyko tik ,,Anykštos“ laikraščio žurnalistas.  VŠĮ ,,Pajūrio tyrimų institutas“ atliko Kavarsko elektrinių poveikio aplinkai vertinimą. Tą patį darbą VŠĮ ,,Pajūrio tyrimų institutas“ darė ir Staškūniškyje, UAB,,European Energy Lithuania“ užsakymu.
UAB ,,Horreum“ ir UAB ,,Ventus Industria“ Kavarsko seniūnijos Jakūnų kaimo apylinkėse statys po vieną elektrinę. Jos bus žemesnės ir mažesnio galingumo nei planuojamos prie Staškūniškio. Elektrinių galingumą lemia šalia esančių elektros linijų pralaidumas. Abiejų firmų direktorius A.Kazlauskas nesistebėjo, kad gyventojai nesusidomėjo būsimomis jo elektrinėmis - su artimiausios sodybos, kuri yra 700 metrų nuo vienos iš elektrinių, savininkais jau sutarta, parašai iš artimiausių žemės sklypų savininkų - surinkti. Pasak A.Kazlausko, jis kompensacijų už parašus žemės sklypų savininkams nemokėjo ir niekas jų neprašė. ,,Žemės sklypų savininkai gyvena kažkur kitur. Su jais buvo normalus bendravimas. Sakė: statykit, mums nei šilta, nei šalta“, - ,,Anykštai“ aiškino A.Kazlauskas.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Palikite komentarą

0
Sąlygos ir terminai.
 • To nafania

  Nuoroda

  Čia tu apie Pečiukėną ?

  Prieš metus
 • Nafania

  Nuoroda

  Reikia karo,buozes ispyskint

  Prieš metus
 • Manau, kad...

  Nuoroda

  Šios žmones ne šiaip sau kursto ir kiršina. O jie naiviai tiki.

  Prieš metus
 • sukurem tokia valstybele

  Nuoroda

  ubagu kur zmogus nulio vietoj,bus dar graziau ,tuoj krachas bus ,jau netoli

  Prieš metus
 • Tikrai taip!

  Nuoroda

  Riteris Don Kichotas irgi kovojo su vėjo malūnais!

  Prieš metus