Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai (II turas)


46.8%
53.2%
Sergejus Jovaiša Tomas Tomilinas
Liudiškių52.6%(528)47.4%(475)
Velžio50.9%(526)49.1%(508)
Dembavos55.8%(559)44.2%(443)
Senamiesčio51.6%(621)48.4%(583)
Janydžių47.1%(295)52.9%(331)
Ažupiečių49.7%(359)50.3%(363)
Vaitkūnų50%(70)50%(70)
Jotainių41.8%(115)58.2%(160)
Debeikių46.7%(171)53.3%(195)
Elmos46.8%(185)53.2%(210)
Troškūnų41.7%(154)58.3%(215)
Svėdasų43.7%(221)56.3%(285)
Miežiškių51.1%(121)48.9%(116)
Vadoklių33.8%(90)66.2%(176)
Viešintų44.2%(110)55.8%(139)
Andrioniškio51.8%(88)48.2%(82)
Liūdynės45.9%(89)54.1%(105)
Nausodės33.9%(19)66.1%(37)
Surdegio40.2%(51)59.8%(76)
Vašuokėnų54.8%(34)45.2%(28)
Trakiškio52.4%(140)47.6%(127)
Raguvos46.3%(148)53.8%(172)
Kavarsko45.5%(137)54.5%(164)
Šlavėnų60%(78)40%(52)
Burbiškio43.9%(115)56.1%(147)
Katinų39.6%(63)60.4%(96)
Levaniškių40.6%(43)59.4%(63)
Raguvėlės24.6%(41)75.4%(126)
Nevėžio42.3%(74)57.7%(101)
Šilų41.8%(46)58.2%(64)
Katlėrių35.3%(47)64.7%(86)
Staškūniškio52.8%(75)47.2%(67)
Kurklių43%(74)57%(98)
Šovenių24.2%(16)75.8%(50)
Šerių28.6%(26)71.4%(65)
Svirnų29.2%(38)70.8%(92)
Janušavos41.2%(73)58.8%(104)
Dabužių32.4%(23)67.6%(48)
Ažuožerių44%(91)56%(116)
Aulelių26.6%(34)73.4%(94)
Mačionių36.8%(39)63.2%(67)
Skiemonių46.6%(61)53.4%(70)
Kurklių II k.37.4%(43)62.6%(72)
Leliūnų40.6%(65)59.4%(95)
Piktagalio46.6%(83)53.4%(95)
Traupio51.9%(67)48.1%(62)

Ką pirmiausiai skaitėte naujame žurnalo "Aukštaitiškas formatas" numeryje?

Dienos anekdotas

Futbolo rungtynės Rusija - Lietuva. Komentatorius:
- Kamuolys lauko dešinėj, kairėj, dešinėj, kairėj. Ne, vis dėl to tai yra tenisas.

Komentaras

Viešpati Jėzau atleisk...:„..., skaitau ir savo akimis netikiu ...Nuo kada už bažnyčios ir šventoriaus apžiūrą imamas mokestis ? Tarytum rajono valdininkams priklausomas turtas, už kurį biudžetinė įstaiga pinigus rinks ? Belieka laukti to, kad už Šv. Mišių aukojimą jau ne į parapijos sąskaitą piniginę auką pervesti, o rajono savivaldybės Sakralinio meno centrui ? Net prie Sovietinės Tarybų valdžios taip nebuvo, o dabar kas darosi su rajono valdžios godumu ?

Robertai, naikink (taisyk) straipsnį...Pamatytu Popiežius - vai, vai,...Tarptautinis skandalas garantuotas."

Skaityti komentarus (1)
2015-05-19

Vyliaudiškio gyventojus keičia vilniečiai

Prieš pat Kurklius pasukus į kairę nuo Anykščių – Kurklių plento, pasitinka naujosios kapinės su paminklu kovotojams už Lietuvos laisvę, o vos tolėliau ir pirmosios Vyliaudiškio kaimo gryčios. Tarp Virintos upelės ir Kurklių įsispraudęs kaimas ribojasi su Šilelio viensėdžiu, Pavirinčių ir Kališkų kaimeliais. Pasak Kurklių seniūno Algimanto Jurkaus, nors kaime yra beveik dešimt sodybų, gyvenamąją vietą kaime deklaruoja tik 3 gyventojai. Prie Virintos prigludusias sodybas nupirko miestiečiai, daugiausiai vilniečiai ir čia leidžia savaitgalius bei vasaroja.

Skaityti daugiau...
2015-05-09

Levaniškiai - kaimas, kuriame vis dar yra jaunimo

Levaniškį jo gyventojai dažnai vadina tiesiog užkampiu. Kodėl? Nes kaimas įsikūręs trijų rajonų pakraštyje – yra atokiausias Anykščių rajono kampelis, šalia – Ukmergės ir Panevėžio rajonai. Tačiau Levaniškis, išsidėstęs abipus Nevėžio, dar gyvas – čia veikia net dvi bendruomenės, yra veiklos ir jaunimui.

Skaityti daugiau...
2015-05-05

Raguvėlę išgarsino dvaras

Raguvėlė nuo Anykščių nutolusi 35 kilometrus Panevėžio kryptimi ir, pasak Troškūnų seniūnijos seniūno Antano Jankausko, gyventojai darbo ieško ir apsipirkti važiuoja į Aukštaitijos sostinę, kuri daugiau kaip 10 – ia kilometrų arčiau nei Anykščiai. Dvaro garsinta Raguvėlė ribojasi su Raguvėlės viensėdžiu, Konciapolio kaimu ir Panevėžio rajono Nibragalio kaimu, pakraščiais šliejasi prie Panevėžio rajono miškų. Raguvėlėje gyvena 317 gyventojų. Seniūno nuomone, Raguvėlė atsigauna iš sąstingio – aktyviai reiškiasi VŠį „Gelbėkit vaikus“ Raguvėlės vaiko raidos centras, (vadovė Regina Zorgevičienė), kitos visuomeninės organizacijos, darbo žmonėms duoda nemažas ūkininko Arūno Cicėno ūkis, šiemet puse etato pradėjo dirbti kultūros darbuotoja.

Skaityti daugiau...
2015-04-28

Repšėnų kaimas: nuo dvarininkų iki sodybų tuštėjimo

Repšėnai – kaimas, įsikūręs tarp Traupio ir Kavarsko. Per kaimą teka upelė Pienia, yra išlikęs dvaro sodas su kažkada sodintais maumedžiais, o nykstančios sodybos netrukdo kaime gyventi ir dirbti.

Skaityti daugiau...
2015-04-23

Šaltiniais gaivinantys Šaltiniai

Dešiniajame Šventosios  krante, patogiai įsispraudęs tarp Žaliosios ir Butėnų kaimų žemių, vis dar gyvuoja gražus, kadaise lyg Čiurlionio karalių delnuose spindėjęs jaukus Šaltinių kaimas, nuo seno priklausęs Janonių dvarui, ponui Jaugeliui. Ten lažo atlikti uoliai žmoneliai eidavę. XIX amžiaus pradžioje buvę 3 sodybos, vienoje ir Šaltinių šeima gyvenusi. 1923 m. surašinėtojai užrašė 4 kiemus su 22 gyventojais, o ir dabar, net stebėtina, dar daugiau nei dešimt žmonių čia gyvena...

Skaityti daugiau...
2015-04-18

Traupis: gyvas, aktyvus ir žinomas!

Traupis – miestelis, įsikūręs Anykščių rajono pakraštyje. Nors ir nedidelis, Traupis gali pasigirti aktyviais bendruomenės nariais, sumaniais moksleiviais, lankytinais objektais, žymiais iš čia kilusiais žmonėmis.

Skaityti daugiau...
2014-12-30

Miškuose paskendęs kaimas žengia per metų slenkstį

Už  Andrioniškio vieškeliu pavažiavus 9 kilometrus į šiaurės rytus, tarp miškų atsiveria Mikierių kaimo erdvės. Keli mediniai, du dviaukščiai mūrinukai prie tolyn strėle šaunančio plento, keli namai šiek tiek atitolę nuo kelio ir keli visiškai pasislėpę girioje. Pasak Andrioniškio seniūno Sauliaus Rasalo, Mikieriuose dar gyvena 21 žmogus. Gyvasties kaimui suteikia čia įsikūrusi Mikierių girininkija, Šimonių girios pakraščiu kilpinėjanti Šventoji su dideliu skardžiu ir vieninteliu Anykščių rajone kabančiu tiltu. 

Skaityti daugiau...
2014-12-23

Miškiniuose Miškiniai nebegyvena

Anykščių rajone yra įregistruoti trys Miškinių kaimai: po  vieną Svėdasų, Debeikių ir Kavarsko seniūnijose. Šį kartą užsukime į Miškinių kaimą, esantį už šešių kilometrų į  šiaurės vakarus nuo Svėdasų. Svėdasų seniūnijai ir Svėdasų parapijai bei  Vaitkūnų seniūnaitijai priklausanti  vietovė ribojasi su Bajorų, Jatkonių, Rimdžių, Vaitkūnų ir Zoviškių kaimais. Miškiniai įsikūrę abipus kelio Vaitkūnai-Jotkonys. Vakariniu kaimo pakraščiu teka Šventosios intakas-upė Jara, o į ją įteka sodžių kertantis upelis Pailgabradys.

Skaityti daugiau...
2014-12-18

Kaimui vardą dovanojo bitės

Iš Anykščių pavažiavus 6 kilometrus rytų kryptimi link Rubikių ežero, kelias kerta seną ir gana didelį Bičionių kaimą. Pietiniu kaimo pakraščiu sruvena Anykšta, šiaurinį kerta siaurasis geležinkelis Anykščiai - Rubikiai su dar išlikusia, tačiau nenaudojama stotele. Aplink kaimą plyti dirbamos žemės laukai ir gretimi Burbiškio, Žežumbrio, Pagraužių ir kiti mažesni ir beveik be gyventojų likę kaimeliai. Pasak Anykščių seniūnijos seniūno Eugenijaus Pajarsko, kaime nėra tuščių sodybų, o gyvenamąją vietą deklaruoja 32 gyventojai. Kaimiečiai neturi įkūrę savo bendruomenės, dalyvauja Burbiškio bendruomenės renginiuose.

Skaityti daugiau...
2014-12-11

Savičiūnai dar mena baudžiavos laikus

Už devynių kilometrų nuo Svėdasų ir į rytus nuo kelio Anykščiai – Rokiškis yra Savičiūnų kaimas.
Svėdasų seniūnijos duomenimis, Savičiūnuose šiuo metu gyvenamąją vietą deklaruoja 14 gyventojų. Nors kai kurios trobos čia visai tuščios arba jose gyvena vos po vieną žmogų, tačiau Savičiūnams dar negresia išnykimas. Mat, Grižų ir Venckų šeimose auga ir gražaus jaunimėlio, nuo kurių, gal būt, priklausys ir šios senos, istorinės vietovės ateitis.

Skaityti daugiau...