Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai (II turas)


46.8%
53.2%
Sergejus Jovaiša Tomas Tomilinas
Liudiškių52.6%(528)47.4%(475)
Velžio50.9%(526)49.1%(508)
Dembavos55.8%(559)44.2%(443)
Senamiesčio51.6%(621)48.4%(583)
Janydžių47.1%(295)52.9%(331)
Ažupiečių49.7%(359)50.3%(363)
Vaitkūnų50%(70)50%(70)
Jotainių41.8%(115)58.2%(160)
Debeikių46.7%(171)53.3%(195)
Elmos46.8%(185)53.2%(210)
Troškūnų41.7%(154)58.3%(215)
Svėdasų43.7%(221)56.3%(285)
Miežiškių51.1%(121)48.9%(116)
Vadoklių33.8%(90)66.2%(176)
Viešintų44.2%(110)55.8%(139)
Andrioniškio51.8%(88)48.2%(82)
Liūdynės45.9%(89)54.1%(105)
Nausodės33.9%(19)66.1%(37)
Surdegio40.2%(51)59.8%(76)
Vašuokėnų54.8%(34)45.2%(28)
Trakiškio52.4%(140)47.6%(127)
Raguvos46.3%(148)53.8%(172)
Kavarsko45.5%(137)54.5%(164)
Šlavėnų60%(78)40%(52)
Burbiškio43.9%(115)56.1%(147)
Katinų39.6%(63)60.4%(96)
Levaniškių40.6%(43)59.4%(63)
Raguvėlės24.6%(41)75.4%(126)
Nevėžio42.3%(74)57.7%(101)
Šilų41.8%(46)58.2%(64)
Katlėrių35.3%(47)64.7%(86)
Staškūniškio52.8%(75)47.2%(67)
Kurklių43%(74)57%(98)
Šovenių24.2%(16)75.8%(50)
Šerių28.6%(26)71.4%(65)
Svirnų29.2%(38)70.8%(92)
Janušavos41.2%(73)58.8%(104)
Dabužių32.4%(23)67.6%(48)
Ažuožerių44%(91)56%(116)
Aulelių26.6%(34)73.4%(94)
Mačionių36.8%(39)63.2%(67)
Skiemonių46.6%(61)53.4%(70)
Kurklių II k.37.4%(43)62.6%(72)
Leliūnų40.6%(65)59.4%(95)
Piktagalio46.6%(83)53.4%(95)
Traupio51.9%(67)48.1%(62)

Ką pirmiausiai skaitėte naujame žurnalo "Aukštaitiškas formatas" numeryje?

Dienos anekdotas

Futbolo rungtynės Rusija - Lietuva. Komentatorius:
- Kamuolys lauko dešinėj, kairėj, dešinėj, kairėj. Ne, vis dėl to tai yra tenisas.

Komentaras

Viešpati Jėzau atleisk...:„..., skaitau ir savo akimis netikiu ...Nuo kada už bažnyčios ir šventoriaus apžiūrą imamas mokestis ? Tarytum rajono valdininkams priklausomas turtas, už kurį biudžetinė įstaiga pinigus rinks ? Belieka laukti to, kad už Šv. Mišių aukojimą jau ne į parapijos sąskaitą piniginę auką pervesti, o rajono savivaldybės Sakralinio meno centrui ? Net prie Sovietinės Tarybų valdžios taip nebuvo, o dabar kas darosi su rajono valdžios godumu ?

Robertai, naikink (taisyk) straipsnį...Pamatytu Popiežius - vai, vai,...Tarptautinis skandalas garantuotas."

Skaityti komentarus (1)
2014-12-04

Paslaptingasis Vosintos pakrančių Ažusienis

Didysis Butėnų kaimas po 1912 metais įvykdyto išskirstymo į vienkiemius tarsi išsibarstė, išsiskirstė į atskirus kaimelius, atskiras vienkiemių kupetas, pakraštėlius, iš kurių į senąją kaimavietę, senąją „ūlyčią“ retai kas beužsukdavo. Pačiame kaimo pakraštėlyje, tarp miškų, raistų, kairiajame Vosintos upelės krante vienas netoli kito gyvavo Ažusienis - du iki šių laikų neišlikę vienkiemiai - Janulių ir Šaučiūnų gyvenimai.

Skaityti daugiau...
2014-11-29

Dienos veidrodis: Anykščių krašto žmonės ir faktai. Lapkričio 28-oji

Šiandien sukanka 85 metai, kai 1929 m. lapkričio 28 d. Anykščių miesto centre pastatytose nuosavose patalpose vaistininkas ir rašytojas Antanas Žukauskas-Vienuolis (1882–1957) atidarė privačią vaistinę, veikusią čia 15 metų.

Skaityti daugiau...
2014-11-27

Aukštumose prie Šventosios – Varkujai (3)

Debeikių seniūnijoje, netoli Šventosios, šviesiose aukštumose melsva vieškelio asfalto juosta perkirstuose, gyvenvietėje ir toliau arčiau sodais ir senmedžiais žaliuojančiuose vienkiemiuose gyvuoja Varkujų kaimas. Iš kur pažvelgsi, veriasi kalnais, kalneliais banguojančios iki horizonto erdvės, didiems darbams, didžioms svajonėms įkvepiančios, paūkavusiose tolumose stūkso Debeikių bažnyčios bokštai, bet Varkujai priklauso kitai, Vyžuonų parapijai, jiems viena didžiausių - Marijos Magdalietės šventė.

Skaityti daugiau...
2014-11-20

Apie Butėnus kitoniškai

Netoli Svėdasų, dešiniajame upelės Šventosios krante, ant aukštų saulei šlaitus atgręžusių kalvų, nuo seno gyvuoja senasis Butėnų kaimas, ten tiesia gatve išsitiesusi jo istorinė „ūlyčia“, o aplink kelių kilometrų spinduliu po laukus, paupes ir pamiškes išsibarstę vienkiemiai. Nuo seno buvo didžiausias plotu ir gyventojais, jų kartais būdavo gerokai virš 400, parapijos kaimas, o naujų amžių vėjų nudilintas, nunykęs vos šimtu butėniečių dar gyvas ir viltingai laukia po pasaulį išsiblaškiusių vaikų sugrįžtant.

Skaityti daugiau...
2014-11-13

Nors senieji Malaišiai nyksta, bet išnykti jiems nelemta

Gilia senove alsuojantis etnografinis Malaišių kaimas, išsidėstęs pačiame Anykščių rajono Svėdasų seniūnijos pakraštyje, visai netoli Rokiškio rajono Kamajų seniūnijos žemių, gražus visais metų laikais. Įstabi ši vietovė ir dabar, kai žemę užklojo įvairiomis spalvomis pasipuošę nukritę medžių lapai, kai laukus papuošė besikalančių žiemkenčių žaluma.

Skaityti daugiau...
2014-11-06

Juškonys – giminių kaimas (1)

Netoli Rubikių ežero ir Dusyno ežeriuko pasitinka Juškonys.
Skiemonių parapijos kaimui spaudą uždėjo kadaise čia buvęs Lenino vardo kolūkis, kurio centrine gyvenviete tapo kaimas. Tačiau palikimas nedžiugina – aplink kaimą nenaudojamų ūkinių pastatų griuvėsiai.
Anykščių seniūnijos darbuotojų teigimu, gyvenamąją vietą Juškonyse deklaruoja 49 gyventojai.

Skaityti daugiau...
2014-10-30

Vilkabrukiuose geriau negu Čikagoje (2)

Pačiame mūsų rajono pakraštėlyje, prie Svėdasus su Utena jungiančio plento ties Žaliąja, prieš pat tiltą į kairę pasukus, gal už trijų kilometrų smagiu smėliakeliu neriančiu kalvomis, kadaise užgaubtomis tamsių miškų, šviesiose Nasvės upelio pakrančių aukštumėlėse nuo senų laikų gyvuoja Vilkabrukių kaimas.Visai netoli, už Šventosios, yra jau Utenos rajonui priklausantis, artimiausias Vyžuonų miestelis, parapijos, kuriai priklauso ir šis kaimas centras.

Skaityti daugiau...
2014-10-23

Mickūnus garsina dvarelis, motokroso trasa ir tiltas

Prie Šventosios slėnio, abipus kelio Anykščiai – Rokiškis išsibarsčiusios Mickūnų kaimo sodybos šliejasi ir prie Mickūnų miškų.
Mickūnai garsėja šimtamečiu Šventosios tiltu, į kaimo turizmo sodybą virtusia mokykla, pionierių stovyklos likučiais, motokroso trasa, girininkija. Pasak Debeikių seniūnijos seniūno Alvydo Simonavičiaus, Mickūnai dar ne visai nykstantis kaimas, jame gyvenamąją vietą deklaruoja  49 gyventojai.

Skaityti daugiau...
2014-10-16

Rundžiai dairosi į Žemaitkiemį

Nuo Utenos - Zarasų plento už Staškūniškio kaimo pasukęs vieškeliu į Žemaitkiemį, patenku į Rundžius, nuo seniūnijos centro Kurklių nutolusius apie 15 kilometrų. Pats kraštinis Anykščių rajono kaimas ribojasi su Žemaitkiemiu, priklauso šiai parapijai ir amžino poilsio rundžiečiai atgula šio miesteliuko kapinėse. Per kaimą teka upeliukas Nerupis, o pietrytiniame kaimo pakraštyje tyvuliuoja Kliepšio ežeriukas, kurį savinasi ukmergiškiai. Atokiame, tačiau gražioje vietoje esančiame kaime gyvenamąją vietą deklaruoja 15 gyventojų, tačiau dalis jų gyvena Ukmergėje ir kaime leidžia vasaras bei savaitgalius. Rundžiečiai brangina savo kaimą ir mirusių tėvų sodybų neparduoda.

Skaityti daugiau...
2014-10-09

Bajorai be dvaro ir be bajorų

Pačioje Svėdasų „pašonėje“, už dviejų kilometrų nuo miestelio į šiaurės vakarus įsikūręs Bajorų kaimas. Šis sodžius ribojasi su Čiukų, Miškinių, Sliepsiškio, Vikonių, Rimdžių, Gykių, Moliakalnio ir Zoviškių kaimais, Svėdasų miesteliu. Per kaimą teka upelė Svėdasa, rytiniame Bajorų pakraštyje tyvuliuoja Beragio(Svėdaso) ežeras, šią vietovę kerta krašto kelias Utena –Kupiškis.
1921-aisiais kaimas išskirstytas į vienkiemius, tuomet čia buvo 502,36 ha žemės, 46 sodybos su 186 gyventojais. Dabar, kaip teigė Svėdasų seniūnijos seniūnas Valentinas Neniškis, Bajoruose deklaruoja savo gyvenamąją vietą 68 žmonės. Gražioje ir patogioje vietoje įsikūręs kaimas priklauso Svėdasų seniūnaitijai, nuo 2011-ųjų čia yra keturios gatvės: Bajorų, Dvaro, Liepų ir Pajario

Skaityti daugiau...