Kurį tekstą pirmiausiai perskaitėte naujame žurnalo "Aukštaitiškas formatas" numeryje?

Dienos anekdotas

Parduotuvėje:
– Kokia čia dešra „Paršelio džiaugsmas“?
– Labai gera kalakutienos dešra! – atsako pardavėjas.
– Tai kodėl toks pavadinimas?
– Todėl, kad paršelis džiaugėsi, jog ne jį papjovė.

Komentaras

M.Fergizienė:„Covid 19 nepikta liga, tik labai gyventojai įbauginti. Serga tūkstančiai, o miršta mažai. Anykščiuose per 2020 m. mirė 543 asmenys, iš jų nuo Corona -19 tik 12, tai yra vienas per mėnesį. Palyginimui reikia pažymėti, kad per 2020 m gimė 123 būsimi rajono gyventojai."

Skaityti komentarus (8)
2017-07-22

Kiaušų idilijos... (1)

Kiaušų kaimo vardas, pasak kalbininkų, kilęs nuo žodžio kiaušas, kas reikštų galva, o gal ir nuo kitokios šio žodžio reikšmės...
Mistiškas pavadinimas, kaip ir atmintis karalystės, dvarų, dvarininkų ir sugrįžusios prigimtinės laisvės. Debeikių ir Anykščių artumai, tačiau parapijinė priklausomybė Debeikiams, o pasaulietinė - Anykščiams.Buvęs kaimas visai nemažas: 1923 m. priskaičiuotos 9 sodybos su 49 gyventojais 171,3 hektaro plote. Dabar sodybos penkios teįrašytos, o gyventojų tik septyni. 

Skaityti daugiau...
2017-07-15

Iš kur ir kur išėjai, Teofiliau..? (4)

Teofilius. Toks vardas buvo mano krikšto tėvo, kurį visi vadino Topiliuku, visai kaip mažą Teofilių Matulionį, žmogų, kuris savo gyvenimu pelnė katalikų bažnyčios šventojo aureolę.
Šį sekmadienį, birželio 25-ąją, Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje įvyks mūsų kraštiečio arkivyskupo Teofiliaus Matulionio (1873-1962) beatifikacijos – paskelbimo Palaimintuoju–iškilmės. Tai istorinis įvykis katalikų gyvenime, nes skelbimo Palaimintuoju iškilmės Lietuvoje vyks pirmą kartą.

Skaityti daugiau...
2017-07-08

Vajėšių vienkiemyje - tik vienas vietinis (1)

Jau visai netoli Čekonių, visai arti Rubikių ežero, plačiame kalvyne, nuo senų laikų gyvuoja Vajėšių kaimas. Surašant 1923 m. buvę 10 kiemų su 75 gyventojais. Žemės buvę apie 250 hektarų, ją į vienkiemius išskirstę 1936 m. Sovietmečiu net tris kartus per dieną čia važiuodavo maršrutu Anykščiai - Vajėšiai kursavęs autobusas. Nūnai kaimas sunykęs, prieš penkerius metus buvo priskaičiuojami vos penki čia deklaruoti piliečiai.

Skaityti daugiau...
2017-07-02

Apie Kunigiškius, upės šapalus ir Saulių (2)

Kunigiškiai - pačiame rajono pakraštėlyje įsikūręs kaimas - vos už poros kilometrų jau Vyžuonos, turtinga istorija garsus miestelis, priklausantis Utenos rajonui. Nors administracinė priklausomybė anykštėnais leidžia vadinti, tačiau jie jau vyžuoniškiai - mistiniu žalčiu Vyžu garsios bendruomenės parapijiečiai.
Kaimas nuo senųjų laikų priklausė Vyžuonų klebonijai, žmonės dirbti ėjo į klebonijos ūkį ir duoklę produktais mokėjo kunigams. Surašant 1923 m. suskaičiuotos 23 sodybos su 125 gyventojais. Nūnai, nors sodybų daugiau negu dešimt, statosi ir naujų, tačiau kaime registruotų gyventojų - vos keli.

Skaityti daugiau...
2017-07-01

Į rytus nuo Svėdasų – Miliūniškis

Nuo Svėdasų miestelio išvažiavus Vilniaus gatve į šviesią palaukę, vieškelis, besileidžiantis į gilų slėnį, skyla į dvi šakas - čia jau ir prasideda Miliūniškis. Sodyba „Pas drambliuką“ taip pat šio kaimo, kuris vienkiemiais driekiasi nuo pat Užpalių kelio iki Rokiškio link išsitiesusio plento. Miliūniškio žemėse šilų perlu spindi Uosintėlio ežeras, smagia srove išteka Uosinta, daug jaukių slėnių, miškelių, erdvių laukymių, daug paslapties.
Juk kadaise čia tebuvęs vienas iš kelių Svėdasų miestelio ūkininkų laukų. Tik po 1910 m. išskirstymo į vienkiemius tose erdvėse sodybas ėmė kurti ūkininkai. Priskaičiuodavo daugiau negu dvi dešimtis sodybų, o gyventojų - ir šimtą. O dabar smagiai sumenkęs šis gyvenimo vienetas, negailestingoji statistika ir dešimties gyventojų Miliūniškyje nesuranda.

Skaityti daugiau...
2017-06-10

Buteikių kaimą garsina piliakalnis (3)

Vos trejetas kilometrų tiesiąja į rytus Buteikių kaimą skiria nuo Kurklių, tačiau norint nuvažiuoti iš seniūnijos centro į šį kaimą, tenka sukarti vos ne dešimt kilometrų aplink dėl tiltų per Virintą ir jos intaką Nevėžą. Pasak Kurklių seniūno Algimanto Jurkaus, Kurklių II-ojo kaimo seniūnaitijai priklausančiame kaime dabar gyvena tik 7 žmonės, nors gyvenamąją vietą deklaruoja 11.

Skaityti daugiau...
2017-06-03

Pavasaris andrioniškiečius išviliojo į lauką (3)

Į dešiniajame Šventosios upės krante prie jos intakų Griežos ir Vadakstos įsikūrusį, vos dešimt kilometrų nuo Anykščių nutolusį Andrioniškį, mažiausios rajone seniūnijos centrą, užsukau per Knygnešio dieną, važiuodamas į Griežionėles. Nors buvo dar ankstokas rytas, miestelio centre su grėbliais darbavosi 4 vyrai, pastebėjęs mane, atsirado ir penktasis – Andrioniškio seniūnijos ūkvedys Vytautas Šaučiūnas. „Kur matei gražesnį miestelį?“, – paklausė ir nelaukęs atsakė, kad gražesnio kaip Andrioniškis nėra.

Skaityti daugiau...
2017-05-27

Miglose snaudžiantis Inkūnų bažnytkaimis... (6)

Inkūnse visada šviesu dvasiai, ten visada atilsį nuo pasaulio bėgsmo, reikalų reikalėlių atrandi. Srūva šaltinis, stūkso bažnyčia, pušų viršūnes judina vėjas... Būta čia didelio, judraus kaimo, rimto bažnytkaimio, parapijos sostakaimio. Surašant 1923 m. buvusios 6 sodybos su 42  gyventojais, į vienkiemius dalijantis, skaldant žemę, ūkių padaugėjo, o dabar Inkūnuose vos pustrečio kiemo telikę, o keturi gyventojai - tai gyvena, tai į patogesnius prieglobsčius pasitraukia ir vėl sugrįžta.

Skaityti daugiau...
2017-05-20

Lašinių gyventojai vis dar valgo lašinius... (1)

Ūksmingų miškų apsuptyje, kur į Šventąją krenta srauniosios Taurožės vanduo, yra Lašinių kaimas. Kadaise buvo visai nemenka gyvenvietė - beveik 500 hektarų plote 1923 m. buvo 20 sodybų su 106 gyventojais, dabar teliko vos šeši nuolat gyvenantys.
Senoji kaimavietė veik ištuštėjanti žiemą, o vasarą pagyvėjanti ir dar trys sodybos anapus upelio: dvi krūvoje bei buvusi Platono Ribakovo ant pačio kranto skardžio.

Skaityti daugiau...
2017-05-13

Miestiečius priviliojęs Šližių kaimas (1)

Netoli Šventosios ir Virintos upių santakos prigludęs Šližių kaimas yra apdovanotas neįtikėtinu gamtos grožiu ir įvairove. Pievose auga gausybė retų augalų, žiemą vasarą užklydęs čia gali sutikti stirnų, lapę ar šerną, išgirsti ir pamatyti retesnių paukščių.
Deja, kaime beveik nebeliko senųjų sodiečių, tačiau tokia vieta pritraukia čia kurtis miestiečius. Nors nuolatinių kaimo gyventojų nėra nė dešimties, tačiau vasarą kaimas atgyja, ypač kai į vieną iš naujų sodybų pailsėti atvažiuoja garsiausios Lietuvos krepšininkės.

Skaityti daugiau...