Kurį tekstą pirmiausiai perskaitėte naujame žurnalo "Aukštaitiškas formatas" numeryje?

Dienos anekdotas

Parduotuvėje:
– Kokia čia dešra „Paršelio džiaugsmas“?
– Labai gera kalakutienos dešra! – atsako pardavėjas.
– Tai kodėl toks pavadinimas?
– Todėl, kad paršelis džiaugėsi, jog ne jį papjovė.

Komentaras

M.Fergizienė:„Covid 19 nepikta liga, tik labai gyventojai įbauginti. Serga tūkstančiai, o miršta mažai. Anykščiuose per 2020 m. mirė 543 asmenys, iš jų nuo Corona -19 tik 12, tai yra vienas per mėnesį. Palyginimui reikia pažymėti, kad per 2020 m gimė 123 būsimi rajono gyventojai."

Skaityti komentarus (8)
2017-05-06

Ne Londono, bet Sero rajono gyventojams dovanojo trispalves (5)

Netoli Svėdasų, dešiniajame Šventosios krante, yra visiems žinomas Butėnų kaimas, geriausiais laikais čia gyveno daugiau negu 400 gyventojų, dabar – gal kiek virš šešiasdešimt. Katastrofa ir vienkiemiams, ir senajai ulyčiai, ir Sero mikrorajonui. Taip pavadinta kaimo dalis yra kalvoje, kiek aukščiau senosios kaimo gatvės rytinio pakraščio, kuriame paskutiniais Mičiurino vardo kolūkio gyvavimo metais, tuoj po 1970–ųjų, buvo pastatyta dešimt baltamūrių sodybų. Iš Londono sugrįžęs Žydrūnas Milčiukas jų gyventojams padovanojo lietuviškas tautines vėliavas.

Skaityti daugiau...
2017-04-29

Daujočių žmonės mąsto apie ateitį 2 (2)

Spausdiname žurnalisto  Vytauto Bagdono publikacijos apie Daujočių kaimą antrąją dalį. Pirmojoje, spausdintoje praeitą  antradienį, autorius kalbino didelio, daugiau kaip pusantro šimto gyventojų turinčio kaimo bendruomenės pirmininką ir seniūnaitį Aleksą Aleksiūną, o šioje dalyje iš arčiau susipažinsime su šio kaimo ūkininkais ir paprastais kaimo žmonėmis, kurių didžioji gyvenimo dalis prabėgo dar sovietmečiu.

Skaityti daugiau...
2017-04-21

Daujočių žmonės mąsto apie ateitį (4)

Vos už ketverto kilometrų į rytus nuo Svėdasų įsikūręs nemažas Daujočių kaimas. Visai šalia kelio Svėdasai – Auleliai dar kolūkiniais laikais įsteigta Daujočių gyvenvietė dabar primena miestelį, kuriame savo gyvenamąją vietą deklaruoja 160 gyventojų, nors prieš 15 metų jų būta 260, o 1923–aisiais net 411. Kolūkmečiu čia veikė kultūros namai, biblioteka, vaikų darželis, pradinė mokykla, valgykla, tačiau šios įstaigos jau tik mielas prisiminimas.
Apie tai, kokie rūpesčiai slegia daujočiškių pečius, kokia šio kaimo kasdienybė, šnekučiavomės su Daujočių seniūnaitijos seniūnaičiu, vietos bendruomenės pirmininku, individualios įmonės savininku Aleksu Aleksiūnu.

Skaityti daugiau...
2017-04-15

Vasario ramybėje snaudžianti Žalioji (1)

Žali miškai, kadaise buvusi žaliomis durimis smuklė, žaliuoju vadintas tiltas per Šventąją, kryžkelė, geras malūnas, patogi vieta prekybai ir pramogoms, vieta patriotiškumui ir tėvynės meilei skleisti. Tarpukariu Žaliojoje (Svėdasų sen.) veikė ir išsilaikė kelios krautuvėlės, pašto agentūra, o pokariu -  mokykla, apylinkės centras, ambulatorija.
Žaliojoje 1923 m. suskaičiuota 11 kiemų su 52 gyventojais, prieš dešimtmetį gyveno 12, o dabar vos 4 žmonės telikę. Dabar Žalioji yra turizmo ir pramogų (jos siūlomos abiejuose upės krantuose) centras, kuriame yra tautos siekį gyventi laisvėje įprasminantis Nepriklausomybės paminklas iš 1928-ųjų.

Skaityti daugiau...
2017-04-08

Skiemonys vis dar miestelis… (19)

Turtingą istoriją turintys Skiemonys yra buvę net valsčiaus centru.  Dabar 66 kaimus su 1154 gyventojais aprėpiančios seniūnijos centre gyvena 260 žmonių. Taigi, tai vienas mažesnių Anykščių rajono miestelių. Yra bažnyčia, paštas, kultūros namai, dvi parduo-tuvės, biblioteka, gaisrinė ir sunkiai išsaugotas medicinos punktas. Veikia už europinius pinigus restauruotame buvusios mokyklos pastate įsikūrusi bendruomenė. Miestelyje dirba medžio anglis gaminanti bendrovė „Liepsnolita“, kurioje dirba per dešimtį žmonių.

Skaityti daugiau...
2017-04-01

Anykščių viensėdį garsina mobiliojo ryšio antenų bokštai (5)

Šiauriniame Anykščių miesto pakraštyje, abipus Anykštos upelės, ant kalvų, išsimėčiusios Anykščių viensėdžio sodybos. Kam išpuolė čia gyventi, neatsidžiaugia gamtos grožiu. Ir miestas čia pat - nuo tolimiausios kaimo trobos iki Anykščių centro yra kokie trys kilometrai.
Kaime gyvenamąją vietą deklaruoja 62 gyventojai. Anykščių viensėdyje įsikūrusi baldų gamybos įmonė ir pastatyti net trys telekomunikacijų bendrovių mobiliojo ryšio bokštai.

Skaityti daugiau...
2017-03-25

Šovenių seniūnaitis ir bendruomenės pirmininkas dirba išvien (5)

Septynetą kilometrų nuo Kavarsko, seniūnijos centro, nutolęs Šovenių kaimas tris dešimtmečius buvo „Atžalyno” kolūkio centrine gyvenviete. Tą mena aptrupėjusios raidės ant nenaudojamo dviaukščio buvusio kolūkio administracijos ir kultūros namų pastato.
Dabar gyvenimas verda šalia esančiame buvusios mokyklos pastate, kur įsikūrusi Budrių bendruomenė, vienijanti Šovenių, Budrių ir dar kelių mažų kaimelių žmones. Šių kaimų žmonės yra draugiški, bendruomeniški, kartu švenčia, linksminasi ir užjaučia vienas kitą nelaimėje. Šoveniuose gyvenamąją vietą deklaruoja per 100 gyventojų.

Skaityti daugiau...
2017-03-18

Ramus senolių kaimas prie Nevėžos (5)

Vienas didžiausių Kurklių seniūnijos Kurklių II kaimas glaudžiasi prie pavasariškai patvinusios Nevėžos upelės.
Pasak šiame kaime gyvenančio Kurklių seniūnijos seniūno Algimanto Jurkaus, nors didžioji gyventojų dalis - čia įsikūrę kolūkmečio atėjūnai, žmonės itin draugiški, gerai sutaria tarpusavyje, daugelį problemų išsprendžia kartu su garbaus amžiaus sulaukusiu seniūnaičiu Leonu Leščium.
Kaime gyvenamąją vietą deklaruoja 174 gyventojai, tačiau gyvena mažiau, nes dalis deklaruojančių dirba užsienyje arba šalies miestuose.

Skaityti daugiau...
2017-03-10

Vaikus pakeitė žmonės su negalia (5)

Vos 7 kilometrai nuo Anykščių  įsikūręs Burbiškio kaimas gyventojų skaičiumi nūnai didesnis už Skiemonių miestelį. Pasak Anykščių seniūnijos seniūno Eugenijaus Pajarsko, gyvenamąją vietą čia deklaruoja 293 gyventojai, yra veikli kaimo bendruomenė, kultūros namai, sporto aikštynas, parduotuvė... Renovuotame buvusiame vaikų darželyje įkurdintas Anykščių socialinės globos namų Burbiškio grupinio gyvenimo namų filialas, kuriame dirba ir keli kaimo gyventojai.

Skaityti daugiau...
2017-03-06

Vaitkūnai: senojo vieškelio pasakos (2)

Vienas žymiausių, kadaise ir turtingiausias Svėdasų parapijos kaimas - Vaitkūnai. Pats mūsų rajono pakraštys, Šetekšnos upelė, Jaro ežeras, o aname krante jau Rokiškio rajono pakraštėlis. Paslaptingi toliai, senasis vieškelis, derlingi laukai, vis dar gyvas senasis kaimas, dviaukščiais daugiabučiais ir paprastesniais namukais boluojanti, senutėliais daug mačiusiais ir daug visko rodžiusiais kultūros namais garsus. Buvęs „Lenino keliu“ kolchozo centras, dabar naujomis varsomis, naujais atradimais atsiveriantis legendinis kaimas. 1923 m. buvę čia 45 sodybos su 298 gyventojais, o dabar dar tebegyvena daugiau negu 150 sodiečių.

Skaityti daugiau...