Kurį tekstą pirmiausiai perskaitėte naujame žurnalo "Aukštaitiškas formatas" numeryje?

Dienos anekdotas

Parduotuvėje:
– Kokia čia dešra „Paršelio džiaugsmas“?
– Labai gera kalakutienos dešra! – atsako pardavėjas.
– Tai kodėl toks pavadinimas?
– Todėl, kad paršelis džiaugėsi, jog ne jį papjovė.

Komentaras

M.Fergizienė:„Covid 19 nepikta liga, tik labai gyventojai įbauginti. Serga tūkstančiai, o miršta mažai. Anykščiuose per 2020 m. mirė 543 asmenys, iš jų nuo Corona -19 tik 12, tai yra vienas per mėnesį. Palyginimui reikia pažymėti, kad per 2020 m gimė 123 būsimi rajono gyventojai."

Skaityti komentarus (8)
2017-03-04

Apie duoną, šautuvą ir meilę...

Jai jau devyniasdešimt vieneri, ji gimusi Pagojės vienkiemyje, ant kalniuko, prie vieškelio, vedančio iš Anykščių Troškūnų link, kryžkelėje, kur atitrūksta dar vienas kalvomis nuvingiuojantis kelias į Andrioniškį. Jos gyvenimas - meilės, supratimo, krikščioniškos bičiulystės ir ištikimybės pamoka. Dar nespėjusi ištekėti liko našle, būsimą vyrą nušovė, namus sudegino, ėjo ji kaip pokario skausmų madona iš kiemo į kiemą, besiglausdama pas gerus žmones, pirmosios meilės šviesą bei ištikimybę išsaugodama.

Skaityti daugiau...
2017-02-25

Atokų kaimą garsina muziejus (1)

Garsas apie mažą, atokų netoli kelio Anykščiai – Viešintos įsikūrusį Andrioniškio seniūnijos kaimelį Giežionėles sklinda toli. Spaudos draudimo metais čia susibėgdavo knygnešių keliai, čia gyveno lietuvybės puoselėtojų Stanislovo ir Liudvikos Didžiulių šeima. Ant kalvelės tebestovi apie  1820–1850 metus statytas namas, svirnas, dabar - Didžiulių šeimos memorialinis muziejus. Nors kaime nėra nė dešimties gyventojų, jo žymiausią sodybą per metus aplanko apie 800 Lietuvos istorija ir kultūra besidominčių žmonių.

Skaityti daugiau...
2017-02-18

Pakštų giminės lizdas senojoje ulyčioje (1)

Tas namas yra pirmasis iš senųjų užsilikusių, tik įvažiavus į istorinę Butėnų ulyčią. Dviejų galų, tamsių rąstų, anoje pusėje - tolimesnėje nuo keliuko, seklyčia ar kamarėle vadinamoje - spindi maži, į šešias mažas akeles suskaidyti langučiai su langinėmis. Lizdas Pakštų giminės, vienos didžiausios kadaise daugiau nei 400 gyventojų turtingame Butėnų kaime. Keturiasdešimt kiemų gal ir išliko, bet žmonių tai vos per šešias dešimtis...

Skaityti daugiau...
2017-02-04

Palaukiškių elegijos... (2)

Palaukė, palaukės kiškis, palei Uosintos upeliuko dešiniąją pakrantę nukūręs, šile pasislėpęs, nesugaunamas. Nesugaunamas kaip laikas, kuris nusinešė nežinia kur kaimo šlovę, kai rimtų karo vyrų čia netrūko ir moterų kantrių nestigo. Kuomet 1923 m. Lietuvos gyventojus surašinėjo, buvo čia net 26 sodybos, kuriose 95 sodiečiai gyveno. Dabar seniūnijos popieriuose tik sodybos, vadinamieji ūkiai, surašyti, o žmonių registruota tik šeši.

Skaityti daugiau...
2017-01-28

Gimęs dvyliktu kunigauja 70 metų (1)

Bene vyriausias iš Anykščių krašto kilęs dvasininkas kun. Albinas Pipiras kunigauja jau beveik 70 metų, kelis dešimtmečius buvo Pušaloto parapijos klebonas. Nūnai čia tebegyvendamas jubiliatas talkininkauja jaunesniam administratoriui, tebėra žvalus, mėgstantis bendrauti ir atrodo viskuo besidomintis, dažnai leidžiasi į atsiminimus, džiaugiasi gimęs pirmąją 1925 m. dieną netoli Skiemonių ir augęs gausioje bei vieningoje ūkininkų šeimoje.

Skaityti daugiau...
2017-01-21

Liepų gatvelė - svėdasietiškas Tibetas (2)

Svėdasų miestelyje, kuriame nelabai tikslios statistikos duomenimis, beveik 800 gyventojų tebegyvena, tuoj už didžiosios nūnai Bronės Buivydaitės vardu paženklintos, o kadaise turgaus aikštės, kairėn atitrūksta nedidelė, nežymi Liepų gatvė. Įdomių ten žmonių gyventa, įdomių dar tebegyvena, o vos prieš kelis metus čia buvo ir dar tebejaučiama pati nuostabiausia seniausių svėdasiškių sankaupa, pats tikriausias „svėdasietiškas Tibetas“.

Skaityti daugiau...
2017-01-14

Gyvenimas po ąžuolais (4)

Kaimų yra visokių – mažų, susispietusių į kupetas ir ištęstų per kelis kilometrus.
Vienas iš ilgiausių Anykščių rajono kaimų, išsitiesusių nuo pat Anykščių miesto ribos iki Storių kaimo, yra Liudiškiai. Net ir patys gyventojai tiksliai negali pasakyti, kur yra kaimo ribos, tad kiek ankstyvokos žiemos rytą pasiekiau, galima sakyti, istorinį Liudiškių kaimo branduolį – kur po šakotais ąžuolais prie kelio snaudžia keletas sodybų.

Skaityti daugiau...
2017-01-07

Pašvenčių šilų smiltynų Plikiškiai

Šimonių girios pakraštėlyje, pustomuose Šventosios pakrančių smiltynuose, nuo seniausių laikų gyvuoja Plikiškių kaimas, garsėjęs mažųjų upelių upėtakiais, rašytoju bei rusų sentikių kolonija, taikliai Kremliumi vadinama.
Svėdasų parapijiečių knygoje 1900 m. įrašyta, kad čia surašant 1923-iais surastos 8 sodybos su 43 gyventojais, šiuo metu dar tebegyvena keliolika gyventojų.

Skaityti daugiau...
2017-01-03

Papiliai - kapinynas piliakalnio ūksmėje (10)

Prie šviesių vieškelių kryžkelės, Lietuvos tūkstantmečio proga pažymėtos didingu ąžuolo kryžiumi, ten, kur susilieja legendinės Papilio ir Viešintos upelės ir mistiškai stūkso nedidukas piliakanis, gyvuoja Papilių kaimas, garsus Šv. Vincento Ferariečio koplyčia, tradiciniais Žolynėlės atlaidais ir senomis, jaukiomis, meniškais paminklais turtingomis kapinaitėmis. Gal kadaise čia ir buvo pilaitės gyventojų senovės kapai. 
Pasak 1923 m. surašymo, tuomet Papilių kaime buvo 25 sodybos su 133 gyventojais, o štai 2011 m. telikęs 21 žmogus. Papilių kaimas beveik jungiasi su pačioje gyvenvietėje gyvuojančiu Putino kaimu, kurio riba eina tiesiog per Dubrų trobą.

Skaityti daugiau...
2016-12-23

Privataus verslo plėtra rajone prasidėjo Leliūnuose (7)

„Ant kalno“, - paduodama autobusų vairuotojui pinigus, kryptį, kur link važiuos, nurodo garbaus amžiaus moteris. Ir niekam net nekyla jokių klausimų, kad ji vyksta į Debeikių seniūnijos Leliūnų kaimą. Už 15 kilometrų nuo Anykščių, prie kelio Anykščiai – Rokiškis, įsikūręs kaimas – lyg ir vienas, lyg ir du, nes kaimo gyventojai gyvena „ant kalno“ ir „pakalnėje“.

Skaityti daugiau...