Kurį tekstą pirmiausiai perskaitėte naujame žurnalo "Aukštaitiškas formatas" numeryje?

Dienos anekdotas

Parduotuvėje:
– Kokia čia dešra „Paršelio džiaugsmas“?
– Labai gera kalakutienos dešra! – atsako pardavėjas.
– Tai kodėl toks pavadinimas?
– Todėl, kad paršelis džiaugėsi, jog ne jį papjovė.

Komentaras

M.Fergizienė:„Covid 19 nepikta liga, tik labai gyventojai įbauginti. Serga tūkstančiai, o miršta mažai. Anykščiuose per 2020 m. mirė 543 asmenys, iš jų nuo Corona -19 tik 12, tai yra vienas per mėnesį. Palyginimui reikia pažymėti, kad per 2020 m gimė 123 būsimi rajono gyventojai."

Skaityti komentarus (8)
2016-12-17

Pamargavonės elegijos (1)

Butėnai nuo seno žemių plotu yra didžiausias Svėdasų parapijos kaimas, vadintas linksmu milžinu su 40 kiemų, ir gyventojų čia geriausiais laikais beveik pusė tūkstančio buvę. Dabar gi ta didybė stipriai sunykusi, išeina į nebūtį, sodžiuje gyventojų kažin ar septynios dešimtys belikę.
Kiekviena vietelė, kiekvienas pakraštėlis nuo seno žemėvardžiu būdavo pažymėtas. Vakaruosna, palei Šventają, nuo Margavonės pievų paupy, šiaurės pusėn besikeliančiose smėlio kalvose, nuo seno gyvuoja Pamargavonės vienkiemiai. Gyvenę kadaise čia paslaptingasis, Ožiu vadinamas Juozas Kazlauskas, Liudvikas Žvirblis, o dar dviejuose kiemuose - Juzėnai.

Skaityti daugiau...
2016-12-17

Viršaičio dukra ir biskvitinės gulbės

Ji buvo aukšta ir taip pat elegantiška, visuomet ramaus, rimto ir  kiek susimąsčiusio veido. Ji gimė netoli Debeikių, turėjo daugiau negu dešimt dėdžių ir tetų. Kuomet sugrįžo sovietai, jai buvo jau aštuoniolika. Ji niekuomet nedirbo valdiško darbo - augino vaikus, šeimininkavo namuose ir kepė puikiausius tortus bei kitus kepinius. Man pradėjus rašyti šį straipsnį ji numirė, bet daug kam atrodo, kad tebėra - tik išėjusi į kitą kambarį...

Skaityti daugiau...
2016-12-13

Pasivaikščiojimas po Pauriškius (1)

Už penketo kilometrų į pietus nuo Svėdasų, visai šalia krašto kelio Anykščiai- Rokiškis, įsikūręs Pauriškių kaimas. Sodžius ribojasi su Vikonių, Kušlių, Girelės, Grikiapelių kaimais, Galviškio viensėdžiu. Vakariniu kaimo pakraščiu teka Jaros upė, šiauriniu- jos kairysis intakas Vosinta. Pauriškiai priklauso Svėdasų seniūnijai ir parapijai, taip pat ir Grikiapelių seniūnaitijai. Svėdasų seniūnijos duomenimis, Pauriškiuose gyvenamąją vietą šiuo metu deklaruoja 17 asmenų. Kai kuriose sodybose gyvenimas verda kiekvieną mielą dieną, o kai kurie namai atgyja tik šiltuoju metų laiku.

Skaityti daugiau...
2016-11-26

Dar vienas šimtas... (2)

Lygiai prieš savaitę visai tyliai ir paprastai dukters namuose Pakruojyje, kur jau iškeliavo pas dukrą žiemoti, šimto gyvenimo metų sukaktį sutiko Svėdasų miestelio gyventoja Adelija Gajauskienė.
Greitai, labai greitai prabėgo šitiek metų, nors ir gyvenimas nelengvas buvo. Taip gražiai šiuos svėdasietiškus metus įprasmino antruoju šimtmečiu, juk balandyje tokią pat sukaktį minėjo Butėnų gyventoja Bronė Valuntienė.

Skaityti daugiau...
2016-11-05

Želtiškiuose Lietuvos trispalvė plevėsuoja kasdien... (3)


Vos 2,5 kilometro pavažiavus nuo Skiemonių pietvakarių kryptimi pasitinka ūkinio pastato skliaute išpieštas kaimo pavadinimas „Želtiškiai“ ir abipus kelio išsibarsčiusios kaimo sodybos. Kadaise nemažo kaimo sodybų maža ir belikę. Pasak Skiemonių seniūno Stasio Steponėno, gyvenamąją vietą deklaruoja čia 19 žmonių, tačiau gyvena gerokai mažiau. Kaimas Lietuvai davė tokius šviesuolius kaip verslininką Joną Karvelį, miškininką Klemensą Alekną, savo gimtinės nepamirštantį kunigą Albiną Pipirą ir kitus. Kaimas ribojasi su Molėtų rajonu, kuriame vos už kelių kilometrų nuo kaimo centro yra Želtiškių dvaras. Per kaimą teka upelė Veteka, šalia siūruoja Želtiškių miškas.

Skaityti daugiau...
2016-11-02

Latavėnai dar pamena Okuličių dvaro šviesuolius (1)

Vietovė prie Latavos upelio rašytiniuose šaltiniuose minima nuo 1596 metų. Latavėnų kaime buvusį dvarą XIX a. ir XX a. pradžioje valdė Okuličių šeima. Iš Mykolo Okuličiaus dvarą paveldėjo sūnus Kazimieras Okuličius, jam mirus dvare šeimininkavo išsilavinusi moteris Juzefa Okuličienė, jo našlė, kuri aprašė savo laikmečio Latavėnų kaimo įvykius. Okuličių šeima buvo ištremta, dvaras sunyko, liko tik parko žymės su giminės iniciatyva pastatytu atminimo kryžiumi .

Skaityti daugiau...
2016-10-21

Svėdasų „Australijos“ rifai (1)

Vasarą iš didelio dviejų aukštų namo, esančio Svėdasuose šalia bažnyčios, iškeltos dvi paskutinės šeimos, o namas, vietinių vadinamas “Australija”, pripažintas avarinės būklės. Pasak Svėdasų seniūno Valentino Neniškio, 1994-1995 m. jame gyveno 15 šeimų. Jų nebuvo kur iškelti, tad bažnyčia pastato neatsiėmė.
„Pastatu domisi Svėdasų bendruomenė, tačiau jo tolimesnis likimas neaiškus“, - sakė V. Neniškis.

Skaityti daugiau...
2016-10-15

Mohikanas iš garsiosios Jurginių giminės (1)

Vikonių kaimas - visai prie Anykščių, žemės susisiekia, ribojasi ir tik reto žinovo akis tegali matyti, kur vienos pasibaigia, o kitos prasideda. Didelis kaimas ir didelė buvusi Mataušo ir Marijonos Jurginių šeimyna. Net aštuoni vaikai užaugę teisingu ir kartais nesuvokiamu teisingumu užsidegę įvairiais keliais žengė, visi jau gyvenimo kelionę užbaigę, tik Jonas pasiliko, kuris vis dar tvirtas, guvus, ir kitąmet šimtmetį švęsti ruošiasi.

Skaityti daugiau...
2016-10-07

Liudiškiai pamažu tampa Anykščių priemiesčiu (1)

Vos 3 kilometrai į pietus nuo Anykščių driekiasi Liudiškių kaimas. Pasak Anykščių seniūnijos seniūno Eugenijaus Pajarsko, gyvenamąją vietą šiame kaime deklaruoja 79 asmenys. Kadangi miestas čia pat, Liudiškiai pamažu virsta Anykščių priemiesčiu – patogus susisiekimas, o po darbų smagu grįžti į sodybą...

Skaityti daugiau...
2016-10-01

Istorinė Šlapiašilio arija

Butėnų kaimo šlapiose palaukėse nuo senų laikų buvo plačiažemio Lapinsko valdomas „užusienis“, o vėliau prisidėjus dar ir daugiau pakraštinių laukelių susikūrė Šlapiašilio kaimas. Buvo net nedidelė ūlytėlė, o 1923 m. kaime priskaičiuota 16 sodybų su 89 gyventojais... Gyvas kaimas buvo iki pat tos vasaros, kada nusipirkęs Bublio namus miestelyje ten išsikraustė Antanas Stasiškis su šeimyna, o tėviškės sodybą palengva nugriovė. Ir nebeliko kaimo.

Skaityti daugiau...