Kurį tekstą pirmiausiai perskaitėte naujame žurnalo "Aukštaitiškas formatas" numeryje?

Dienos anekdotas

Parduotuvėje:
– Kokia čia dešra „Paršelio džiaugsmas“?
– Labai gera kalakutienos dešra! – atsako pardavėjas.
– Tai kodėl toks pavadinimas?
– Todėl, kad paršelis džiaugėsi, jog ne jį papjovė.

Komentaras

M.Fergizienė:„Covid 19 nepikta liga, tik labai gyventojai įbauginti. Serga tūkstančiai, o miršta mažai. Anykščiuose per 2020 m. mirė 543 asmenys, iš jų nuo Corona -19 tik 12, tai yra vienas per mėnesį. Palyginimui reikia pažymėti, kad per 2020 m gimė 123 būsimi rajono gyventojai."

Skaityti komentarus (8)
2016-09-24

Primiršo savojo kaimo įžymybę

Žinoma, kad tą kaimą kadaise vadino Medginais ir buvęs čia Svėdasų klebonijai priklausęs palivarkas, su keliomis šeimomis baudžiauninkų, kuriuos panaudoti, išnaudoti, vergais laikyti net dvasininkams buvo suprantamas ir jokių abejonių nekeliantis dalykas. Vėliau, jau po baudžiavos panaikinimo susiformavusiam kaimui davė Kunigiškių vardą.
Jame 1923 m. buvo 40 sodybų su 219 gyventojų. Dabar sumažėjęs, bet vis dėlto tvarkingas ir gyvas sodžius savo žmonėmis, o, matyt, labiausiai – lietuvių akvarelės pradininku Kajetonu Sklėriumi, prieš 140 metų čia gimusiu.
Pasak Svėdasų seniūnijos seniūno pavaduotojo Rolando Pajarsko, kaime nėra apleistų sodybų, gyvenamąją vietą deklaruoja 86 gyventojai.

Skaityti daugiau...
2016-09-21

Rukiškį garsina oreivystės rekordas ir čigonai

Pusiaukelėje tarp Anykščių ir Panevėžio įsikūręs Rukiškio kaimas vakariniu pakraščiu prisiglaudęs prie Juostos upelės priklauso Troškūnų seniūnijai, iki kurios centro 13 kilometrų. Kaime nėra nei parduotuvės, nei bibliotekos ar kitos didesniam kaimui būdingos infrastruktūros, tačiau kaimiečiai dėl to nesisieloja, nes puikus susisiekimas su Panevėžiu ir Anykščiais. Kaime ūkininkauja du broliai Alvydas ir Saulius Vilkai. Pasak seniūno pavaduotojos Ginos Petraškienės, kaime gyvenamąją vietą deklaruoja 41 gyventojas.

Skaityti daugiau...
2016-09-10

Linksmoji siuvėja iš Liepų gatvelės (1)

Nedidelė, ypatinga šypsena, gal pati linksmiausia iš visų svėdasiškių Vitolda Neniškienė, jos smagus kalbėjimas, smagus gyvenimas, gebėjimas saugoti sveikatą, net šiuolaikiškai lengvai maitintis, visokius negalavimus nugalėti, višteles prižiūrėti, bulves auginti ir smagiai ką patyrus papasakoti. Humoro jausmo nestokojanti moteris net apie patirtus gyvenime vargus su šypsena pasakojo... Pokalbiui net kelių valandų prireikę...

Skaityti daugiau...
2016-09-03

Malaišių pasaulio paveikslai

1923 m. Malaišiuose buvo 14 kiemų su 105 gyventojais. Dabar - vos kelios sodybos ir, pasak Svėdasų seniūnijos seniūno pavaduotojo Rolando Pajarsko, kaime gyvena tik dvi moterys garbaus amžiaus - Bronė Dagienė su dukra Milda Juškiene.
Tačiau Vaižgantą menantys Malaišiai gausiai lankomi poilsiautojų, čia vyksta kraštiečių šventės ir keli kraštiečiai žada sugrįžti į Malaišius gyventi.

Skaityti daugiau...
2016-08-27

Niekada nesigailėjo, kad ištekėjo jauna

Šį pavasarį 95–ąjį gimtadienį atšventusi Antrųjų Kurklių gyventoja Leonora Mišinienė gerai prisimena savo pirmąją meilę, nelengvus gyvenimo metus, kuriuose, pasak jos, buvo daugiau juodo, negu balto ir niekaip negali suprasti ir pateisinti į gyvenimą lengvabūdiškai žvelgiančio jaunimo vedybų ir skyrybų.

Skaityti daugiau...
2016-08-27

Skautišku žingsniu šimtmečio link (5)

Jinai - iš mano Tibetu praminto Anykščių miesto kampelio, iš vietelės, kur dviejų gretimų kiemų žmonės mažiau nei devyniasdešimt metų negyvena. Pasakosiu apie moterį iš skautiškos, patriotinės tarpukario mokyklos, išėjusią į rūstųjį sovietmetį, apie gyvenimą naujomis sąlygomis, apie prisitaikymą ar susitaikymą.

Skaityti daugiau...
2016-08-20

Gudonys, kuriuose... Gudonys nebegyvena

Už dešimties kilometrų į šiaurę nuo Svėdasų yra Gudonių kaimas, priklausantis Anykščių rajono Svėdasų seniūnijai ir Svėdasų parapijai. Gudonys ribojasi su Vaitkūnų ir Kunigiškių I kaimais, o taip pat Rokiškio rajono Kamajų seniūnijos Kurkliečių, Taraldžių ir Ažubalių kaimais.
1923 metų gyventojų surašymo duomenimis, čia būta 16 sodybų su 84 žmonėmis. 2001-ųjų pradžioje Gudonyse tebuvo likęs vienintelis gyventojas, vėliau keletą metų nebebuvo nė vieno gyventojo. Šiuo metu vienintelėje išlikusioje Gudonių sodyboje šeimininkauja Dagių šeima.

Skaityti daugiau...
2016-08-20

Pamalaišį išgarsino rašytojas Stepas Zobarskas (2)

Už 13 km nuo Svėdasų, į rytus nuo krašto kelio Anykščiai-Rokiškis, įsikūręs Pamalaišio kaimas. Šių kraštų žmonės vietovę vadina tarmiškai ir taria: „Pamalaišys“. Tuo tarpu kalbininkai rekomenduoja taisyklingą pavadinimą „Pamaleišys“, kaip siūlo vadinti pro šias vietas tekančią upelę – Maleiša, o netoliese esančią lietuvių literatūros klasiko kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto tėviškę – Maleišiais.

Taigi, šis pasakojimas apie beveik išnykusį Pamalaišio kaimą, kuris priklauso Svėdasų seniūnijai ir parapijai, o nuo 2009-ųjų metų dar priskiriamas ir Daujočių seniūnaitijai. Ribojasi šis sodžius su tos pačios Svėdasų seniūnijos Kalniečių ir Netikiškių kaimais.

Skaityti daugiau...
2016-08-16

Kaime prie girių kvepia duona

Garsų Anykščių krašto ir visos Lietuvos vyndarį Balį Karaziją menantis Pagirių kaimas neturi gilių istorinių šaknų, jis ženkliai suklestėjo praeito šimtmečio antroje pusėje kaip pagalbinė Ažuožerių sodininkystės tarybinio ūkio gyvenvietė. Dėl palankaus susisiekimo su Anykščiais (kaimas vos 6 km nuo rajono centro, šalia Ukmergės plento ir asfaltuoto kelio į Dabužius) kaime nesimato tuščių sodybų, gyvena keli stambūs ūkininkai, dalis žmonių važinėja dirbti į Anykščius.
Pagiriai - vienas iš stambesnių Anykščių seniūnijos kaimų, kuriame gyvenamąją vietą deklaruoja 106 gyventojai.

Skaityti daugiau...
2016-08-06

Narbučių kaimo istorijos

Keliaujant plentu nuo Svėdasų Aulelių link, pravažiavus Daujočius, pakelyje pasitiks senosios Narbučių kaimo kapinaitės. Iš lauko akmenų sumūrytoje tvoroje prie kapinių vartų yra išraižyti skaičiai, bylojantys apie šios „mirusiųjų karalystės“ įkūrimo metus. Narbučių kapinės buvo įkurtos 1887 metais, tad kitamet joms sukaks 130 metų.

Skaityti daugiau...