Orai

Kiek automobilių turi jūsų šeima?

Dienos anekdotas

Kalbasi plikas ir ryžas.
Vienas sako:
- Tau blogai, tau Dievas plaukų nedavė.
Kitas sako:
- Davė, bet buvo ryži, tai ir neėmiau.

Komentaras

Jadze iš Svedasu:„Dabar visi kaip užusukti tik kalba ir kalba apie tų sunkiai suprantamų Stambula kanvencijų. Atroda, kad jau Lietuvoj koronavirusas sustabdytas ir pagydytas, kad visi sveiki, kad jau gerovės valstybe sukurta ir jakiu prablemu nebelyka. Tik kanvencija ir kanvencija. Vieni kitus puola, užgaulioja, sunku suprast kas kaltas ir kas teisus. But gerai kad kaks nors pratingas žmogus aiškiai ir suprantamai paaiškint kas tai par dakumentas ir del ko dabartes tiek daug dėmesia jam skyriama."

Skaityti komentarus (1)
Tarptautiniai jaunųjų vargoninkų festivaliai Anykščių šv.Mato bažnyčioje buvo pradėti organizuoti nuo 2001 metų.

Rugpjūčio mėnesį Anykščių šv.Mato bažnyčioje 19-ąjį kartą prasidėjo šv.Mato tarptautinis vargonų muzikos festivalis. Šiemet vargonų muzikos šventė išsiplėtė ir į kitas Anykščių bei kaimyninių rajonų šventoves, o prie vargonų, vadinamų karališkais instrumentais, sėda ne tik Lietuvos, kaimyninių valstybių, bet ir kitų pasaulio žemynų vargonininkai.

Tarptautiniai jaunųjų vargoninkų festivaliai Anykščių šv.Mato bažnyčioje buvo pradėti organizuoti nuo 2001 metų, kuomet tuometinio klebono Stanislovo Krumpliausko iniciatyva užsienyje buvo įsigyti naudoti, bet dar gerai veikiantys vargonai. Šiuo metu Zarasų rajono Dusetų Švč.Trejybės parapijoje reziduojantis klebonas S.Krumpliauskas džiaugėsi, kad jo pradėta tradicija ir toliau Anykščiuose yra tęsiama.
,,Aš tikėjau, kad, man persikėlus į kitą parapiją, vargoninkų festivalio tradicija bus tęsiama, už tai reikia dėkoti dabartiniam klebonui Petrui Baniuliui. Anykščiams yra garbė, kad Anykščių šv.Mato bažnyčia turi tokius karališkus vargonus, kuriuos gali prakalbinti vargonų muzikos meistrai. Tai yra mepalyginamai vertingesnis ir dvasingesnis renginys, nei angliškai pavadintas ,,Velnių festivalis“,- sakė klebonas S.Krumpliauskas.
Priminsime, kad 1999 metais Anykščių šv.Mato bažnyčioje klebono S.Krumpliausko rūpesčiu sumontuoti galingi ir skambūs 45 balsų, 3 manualų, net 2600 vamzdžių vargonai, statyti 1925 metais, perstatyti 1963 metais. Londono „Kingsgeit Deividson and Co.“ vargonai 1998 m. rudenį buvo parvežti iš Didžiosios Britanijos, nedidelės Sauthemptono Šv. Laurencijaus (Lauryno) baptistų bažnyčios.
Beveik dvi dešimtis metų rengtuose tarptautiniuose jaunųjų vargonininkų festivaliuose dalyvavo jauni muzikantai iš Lietuvos, Lenkijos, Baltrarusijos, Ukrainos, Čekijos. Festivaliai tradiciškai prasidėdavo Seinų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje ir tęsdavosi Anykščių šv.Mato bažnyčioje. Vienu metu šio festivalio globėja buvo tapusi Žemės ūkio ministerija, į festivalio atidarymo koncertus atvykdavo aukštų valdžios pareigūnų, Lenkijos ambasados darbuotojų.
Šiuo metu šv.Mato tarptautinį vargonų muzikos festivalį organizuojančios viešosios įstaigos ,,Prasmingas garsas“ vadovas bei renginio meno vadovas Stanislovas Aglinskas jo organizatoriumi, galima sakyti, tapo neatsitiktinai - muzikos pedagogas ne kartą ir pats yra sėdęs prie Anykščių šv.Mato bažnyčios vargonų.
,,Aš kartais padedu groti vargonais vargonininkui Rimvydui Griauzdei. Groju vargonais per didžiąsias šventes, tuomet R.Griauzdė gali diriguoti bažnyčios chorui. Manęs R.Griauzdė kartą net yra paklausęs, ar aš tikrai anksčiau nesu grojęs vargonais. Atsakiau - ne. Esu fortepijono mokytojas. Vargonų ir fortepijono klaviatūros tos pačios, galbūt tik sunkiau valdyti vargonų pedalus kojomis“, - apie pažintį su vargonais pasakojo S.Aglinskas.
S.Aglinsko įkurta viešoji įstaiga ,,Prasmingas garsas“ šv.Mato tarptautinį vargonų muzikos festivalį ėmėsi organizuoti po to, kai prieš septynerius metus į Zarasų rajono Dusetų Švč.Trejybės parapiją buvo perkeltas tarnauti Anykščių šv.Mato bažnyčios klebonas, jaunųjų vargonininkų festivalio sumanytojas Stanislovas Krumpliauskas.
,,Vargonų muzikos festivalio tradicija galėjo ir nutrūkti. Buvo pradėta ieškoti žmogaus, kuris turėtų įkūręs viešąją įstaigą, rašytų projektus gauti pinigų festivaliui finansuoti“, - apie tai, kaip tapo festivalio organizatoriumi, pasakojo S.Aglinskas.
Šiemet pirmą kartą šv.Mato tarptautiniam vargonų muzikos festivaliui organizuoti gauta solidesnių lėšų - Lietuvos kultūros taryba festivaliui skyrė 8 tūkst. eurų. Pasak S.Aglinsko, festivalio organizavimą taip pat parėmė ir vietos verslininkai, skyrę po kelis šimtus eurų, Anykščių šv.Mato bažnyčia.
Festivalio organizavimui gautos lėšos, anot S.Aglinsko, skiriamos ne tik vargonininkų honorarams, jų apgyvendinimui ir kitoms reikmėms, bet ir pačių Anykščių šv.Mato bažnyčios vargonų priežiūrai.
,,Kiekvienais metais vargonai yra paremontuojami. Palaikoma gera vargonų būklė, nors iš užsienio atvykę vargonų muzikos atlikėjai gana dažnai turi vienokių ar kitokių nusiskundimų. Galiu pasakyti tik tiek, kad vargonų remontui reikalingi milžiniški pinigai - sumos gali siekti ir 100 tūkst. eurų. Anykščių rajono bažnyčių vargonai yra baisios būklės.Tiesa, nebloga jų būklė Kavarsko, Debeikių bažnyčiose“, - sakė S.Aglinskas.
S.Aglinskas atskleidė ir gan netikėtų detalių - pasirodo, kad vargonų muzikos festivalį Anykščių rajono dvasininkai vertina gana skirtingai.
,,Vieni dvasininkai yra atviri, kiti - nelabai. Pasitaikė tokių prašymų, kad kunigams iš anksto būtų pateiktas vargonų muzikos festivalyje skambančių kūrinių repertuaras, kad su juo galėtų susipažinti vyskupas. Aš tokius pageidavimus visiškai suprantu, tačiau taip atrodo, kad vieniems kunigams to festivalio lyg ir nereikia“, - sakė S.Aglinskas.
Šiais metais šv.Mato tarptautiniame vargonų muzikos festivalyje dalyvauja vargonininkai ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Latvijos, Lenkijos, Ukrainos bei Jungtinių Amerikos Valstijų.
,,Kviečiantis į festivalį vargonininkus, gan daug pagelbėjo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentė Jorūnė Barkauskaitė. Gelbsti pažintys su reikalingais žmonėmis bei iniciatyva. Esu suradęs atlikėjų tiesiog internetu. Žinoma, yra pasaulinio garso vargoninkų, tačiau jie yra neįperkami“, - apie vargoninkų paieškas festivaliui kalbėjo S.Aglinskas, atkreipdamas dėmesį, kad Lietuvoje jaunų vargoninkų nėra jau tiek ir daug - vargonuoti mokosi vos 10 studentų.
Pirmajame festivalio koncerte Anykščių šv.Mato bažnyčioje skambėjo tarptautinių konkursų laureatės Monos Roždestvenskytės (Lietuva-Vokietija, vargonai) atliekama programa „B-A-C-H“. Festivalyje jau pasirodė tarptautinio S. Prokofjevo konkurso laureatas iš Ukrainos Stanislav Kalinin (vargonai).
Rugpjūčio 17 d. Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje – atlikėjo iš Jungtinių Amerikos Valstijų Mitchell Miller (vargonai) programa. Rugpjūčio 24 d. Virginijaus Barkausko (Lietuva-JAV, vargonai) ir Roberto Beinario (Lietuva, obojus) koncertas, pavadintas „Muzikiniai dialogai“. Paskutinis Šv. Mato vargonų muzikos festivalio koncertas – rugpjūčio 31 d. Jame svečiai bus kviečiami pasiklausyti kaimyninės Latvijos atlikėjos Larisos Carjkovos atliekamų kūrinių. Festivalio koncertai taip pat bus organizuojami ir už Anykščių miesto ribų - Troškūnų Švč. Trejybės bažnyčioje bei Kavarsko Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje jau skambėjo seserų Lolitos Liamo (Lietuva, vargonai) ir Simonos Liamo (Lietuva, sopranas) koncertas. Debeikių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje vargonais grojo Jarūnė Barkauskaitė (Lietuva, vargonai) ir Aušra Liutkutė (Lietuva, sopranas). Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje praėjusį penktadienį surengtas Justino Šapolos (Lietuva, vargonai) koncertas. 
Beje, pasak S.Aglinsko, vargonų muzikos festivalyje skamba nebūtinai tik klasikinė muzika.
,,Pernai festivalyje grojo ispanas, kuris atliko savo tėvo sukurtą šiuolaikinį kūrinį vargonams. Festivalyje skamba labai įvairi muzika - nuo Bacho iki romantikos“, - intrigavo S.Aglinskas.
Pokalbio metu šv.Mato tarptautinio vargonų muzikos festivalio organizatorius ir meno vadovas
S.Aglinskas paneigė mano išsankstinę nuostatą, kad šv.Mato tarptautinio vargonų muzikos festivalio pagrindiniai klausytojai - po šv.Mišių bažnyčioje pasiliekantys tikintieji.
,,Kuomet turėjo vykti Ukrainos Charkovo regioninės filharmonijos solisto Stanislav Kalinin koncertas, po šv.Mišių Anykščių šv.Mato bažnyčioje liko apie 10 žmonių. Pagalvojau - na, ką padarysi. Bet, iki koncerto likus 10 minučių, bažnyčia prispildė. Klebonas Petras Baniulis net pajuokavo, išreiškęs norą, kad taip žmonės į šv.Mišias eitų, kaip renkasi į koncertą. Į koncertą atėjo grupė rusų su vaikais, buvo matyti daug ne anykštėnų veidų. Manau, kad į festivalio koncertus ateina žmonės, kurie domisi vargonų muzika.Tai specifinė muzika, kuri vieniems galbūt asocijuojasi su relaksacija, kitiems patinka bažnyčios erdvė, jos specifinė akustika“, - pastebėjo S.Aglinskas.
Šiais metais Anykščių šv.Mato bažnyčioje vykstančio šv.Mato tarptautinio vargonų muzikos festivalio atlikėjus klausytojai gali ne tik girdėti, bet ir matyti - bažnyčioje pastatytas ekranas.
,,Praeitais metais kviečiau klausytojus užlipti ant ,,viškų“, kad jie iš arti galėtų pamatyti vargonų muzikos alikėjus. Perspėjau elgtis tyliai, bet asirado ir tokių, kurie koncerto metu pradėjo vaikščioti“, - prisiminė S.Aglinskas.

Robertas ALEKSIEJŪNAS

Palikite komentarą

0
Sąlygos ir terminai.
  • Komentarų nerasta