Ar esate dalyvavęs teismo posėdyje?

Dienos anekdotas

Du policininkai važiuoja patruliuoti, vairuotojas antram sako:
- Išlįsk pro langą ir pažiūrėk, ar švyturėliai veikia.
Šis išlenda ir sako:
- Veikia... neveikia... veikia... neveikia...

Komentaras

Aš:„Siūlau rengti lenktynės nuo senųjų kapinių iki naujųjų. Kryptis priklauso nuo pasirinkimo, kur nori būti palaidotas."

Komentuoti
2009-05-28

Melagis

Pas psichologą:

- Alkoholį vartojate?
- Ne.
- Rūkote?
- Ne.
- Kortom lošiate?
- Ne.
- Kaip su svetimomis moterimis?
- Vengiu.
- Jei neturite jokių ydų, ko gi jūs atėjote?
- Na, turiu vieną tokį trūkumėlį...
- Koks gi jis?
- Meluoju daug... Skaityti daugiau...
2009-05-26

Tarakonai

Jei žmogus valgo tarakonus iš nuobodulio, jį gali parodyti televizijos laidoje apie ekstremalus. O jei tarakonus valgo iš bado, jį parodytų nebent laidoje apie Lietuvos kaimą... Skaityti daugiau...
2009-05-25

Jis ir ji

Prie bankomato

Jis:
1. Atvažiuoja.
2. Įdeda kortelę.
3. Įveda kodą.
4. Paima pinigus, kortelę ir kvitą.

JI:
1. Atvažiuoja.
2. Patikrina makiažą prieš veidrodėlį.
3. Išjungia variklį.
4. Raktus įdeda į rankinę.
5. Išlipa iš mašinos, nes sustojo per toli.
6. Paieško rankinuke bankomato kortelės.
7. Įdeda kortelę.
8. Paieško rakinėje popierėlio su užrašytu kodu.
9. Įveda kodą.
10. Patyrinėja instrukcijas, kaip naudotis bankomatu.
11. Paspaudžia "Cancel".
12. Įveda teisingą kodą.
13. Patikrina balansą.
14. Nuima nuo sąskaitos pinigus.
15. Grižta į mašiną.
16. Patikrina makiažą.
17. Susiranda mašinos raktus.
18. Užveda variklį.
19. Patikrina makiažą.
20. Pradeda važiuoti.
21. Sustoja..
22. Pavažiuoja atgal.
23. Išlipa iš mašinos.
24. Pasiima banko kortelę ir kvitą.
25. Grižta į mašiną.
26. Įsideda kortelę, kvitą ir pinigus į rankinuką.
27. Patikrina makiažą.
28. Išjungia atbulinę pavarą.
29. Įjungia pirmą pavarą.
30. Važiuoja.
31. Pravažiuoja 3 km.
32. Nuleidžia rankinį stabdį. Skaityti daugiau...
2009-05-20

600lt

Jei vairuotojams būtų keliami reikalavimai, panašūs į tuos, kurie keliami programuotojams, jis skambėtų taip...

Skelbimas - siūlome darbą vairuotojui

Reikalavimai: aukštasis išsilavinimas, būtina darbo patirtis valdant troleibusus, tramvajus, traukinius, laivus, funikulierius, metro, ekskavatorius bei atomines elektrines. Ralio varžybų bei lėktuvų dispečeriavimo patirtis būtina. Kandidatas privalo turėti patirtį gaminant dyzelinius variklius bei turbinas. Taip pat, būtina turėti "BMW", "Mercedes", "Kamaz" ir "Boeing" inžinieriaus sertifikatus.

Privalumai: darbo patirtis tiesiant kelius, dažant kėbulus.
Atlyginimas: 600 litų. Skaityti daugiau...
2009-05-19

Pirmumas

Karo lauke stovi dvi armijos: muškieta į muškietą.
- Ponai, šaukite pirmieji, - maloniai pasiūlo Prancūzijos muškietininkų leitenantas.
- Ne, ponai, jūs šaukite pirmieji, - nesutinka anglai.
- Na, ką jūs, šaukite, - nenusileidžia prancūzas.
- Ne ne, jūs pirmieji, - prieštarauja anglai.
- Ponai, o gal vis dėlto šaukite? - tvirtai laikosi prancūzų leitenantas.
- Ne, gerbiamieji, negali būti nė kalbos. Jūs pirmi šaukite, - savo tęsia anglai...
Ėjo 87-ieji šimtamečio karo metai. Skaityti daugiau...
2009-05-18

Vienuolė

Kavinėje vaišinasi vyriškis. Geria svaigalus. Pro šalį eina vienuolė. Pažvelgia į vyriškį ir ima priekaištauti:
- Kaip tu gali vėjais leisti gyvenimą šitokiame nedorybės liūne?!
- Čia gi jokios nedorybės, sesute...
- Ana, - piktokai prisistato vienuolė.
- Taigi, Ana. Normalu. Aš gurkšnoju.
- Tai irgi rūstina Dievą, - sako vienuolė.
- O tu, sese Ana, esi ragavusi bent sykį? - klausia vyriškis.
- Ne! - piktinasi vienuolė.
- Tai kaip gali smerkti? Va, nupirksiu tau gėrimo, kai paragausi, tada...
- Jokiu būdu! Žmonės matytų, kad vienuolė geria svaigalus...
- Aš paprašysiu, kad tau įpiltų į puodelį, - sako vyriškis.
Vienuolė nenoromis nusileidžia. Vyriškis nueina prie baro ir sako:
- Man dvi taures degtinės, bet vieną supilkit į arbatos puodelį.
Barmenas atsigręžia:
- Ką, vėl ta sesuo Ana? Skaityti daugiau...
2009-05-15

Operacija

Operacija. Tragiškas ligonio balsas:
-“Daktare, aš, atrodo, nemiegu. Garbės žodis, nemiegu.
- Na, baik tu.
- Aaaa. Skauda.
- Žiūrėk tu man, tikrai nemiega... Na, tai tylėk, kvėpuok savo chloroformą. Pridėkit jam dar.
- Kaifas. Dar galima? Dar!
- Skelkit jam kirvuku per galvą.
- Na, kaip ten žaizda, daktare?
- Klausyk, tu man trukdai.
- Galiu ir išeiti.
- Gulėk, nieko pavojingo. Kulka praėjo kiaurai. Koks kretinas į tave šovė?
- Kodėl kretinas?
- Argi taip šaudoma? Reikėjo truputį aukščiau, truputį kairiau... Kaip tai įvyko?
- Viskas paprasta. Aš su meiluže – jos vyras grįžta. Lekiu aš pro balkoną, nieko neliečiu ir – bach ant milijonieriaus mylimiausio šuns.
- Milijonierius šaudė?
- Šaudė, bet nepataikė. Bėgu nuogas gatve, nieko neliečiu – kažkas vejasi. Pasirodo žmogžudys, seksualinis maniakas. Ne, jis nešaudė. Švelniai dusino. Bet rokeriai pasirodė, tris kvartalus nuo jų bėgom... Užbėgau į parduotuvę kelnių susirast, iššoka sargas. Atsišaudydamas. Reketininkai užgriuvo. Suguldė ant pilvų ir lituokliu, lituokliu... Pabėgau...
- Tai iš kur skylė ?
- Pareinu rytą namo nuogas, sumuštas, nesiruošiu nieko liesti, iššoka uošvienė su dvivamzdžiu. Pataikė. Žmonai į minkštą vietą. Šratais...
- Klausyk, aš tavo vietoje nusišaučiau.
- O kaip jūs manote, kodėl aš čia? Skaityti daugiau...
2009-05-13

Adidas

"Kietas" vaikinas nuėjo laikyti egzamino. Jo ir klausia:
- Kas yra Anglijos sostinė?
Vaikinas pamąstė ir sako:
- Turbūt Varšuva...
- Blogai, galite eiti, jei net tokių dalykų nežinote... Anglijos sostinė yra Londonas!
Vaikinas nusiminęs išėjo, susitiko draugelį, irgi einantį į egzaminą. Sako jam:
- Jeigu klaus, kas Anglijos sostinė, tai sakyk kad Londonas, nes kitaip išmes! Ir gerai įsimink, o dar geriau - užsirašyk!
Tas kitas paklausė, pasirašė ant lapelio, o lapelį, kad jo nesusektų dėstytojas, priklijavo prie bato pado. Nuėjo į egzaminą, ir egzaminuotojas klausia:
- Kas yra Anglijos sostinė?
Vaikinas pažiūrėjo į padą: lapelis atsiklijavęs, matosi tik batų firmos pavadinimas. Vaikinas pareiškia:
- Adidas! Skaityti daugiau...
2009-05-11

Šimtinė

Į miestuką atvažiavo turtingas turistas. Užsukęs į miestelio
viešbutį jis savininkui kaip užstatą padavė 100 dolerių banknotą ir
pasakė einąs išsirinkti kambario.
Laimingas viešbučio savininkas, nė nelaukdamas svečio sprendimo,
tekinas nulėkė pas mėsininką atiduoti seną skolą. Mėsininkas - irgi padorus žmogus - net nenusišluostąs rankų nuturseno pas ūkininką, kuriam prasiskolinęs už gyvulius. Ūkininkas, nedelsęs nė sekundės, nuskuodė į parduotuvę - ten seniai susikaupusi šeimos skola už įvairiausias prekes. Pralinksmėjęs krautuvininkas, pasisukęs į vitriną, apžiūrinėjo seniai matytą banknotą, ar jame matyti vandens ženklai, kai staiga pastebėjo gatve pėdinančią miestelio paleistuvę, kuri jam neseniai davė "skolon". Tad vyras išeina laukan ir pašaukęs merginą, grąžina jai skolą. Ši, pasirodo, irgi turi įsipareigojimų - už kambarius veišbutyje, kur vedžiojasi klientus, seniai nemokėta. Tad paėmusi šimtinę, mergužėlė pasuko į viešbutį ir jo savininkui įteikė banknotą.
Tuo metu laiptais nusileidžia turtingasis turistas. Kambarį jis jau išsirinko, bet viską sumaišė netikėtas skambutis – dėl krizės susijaukę verslo reikalai privertė keisti planus ir skubiai grįžti namo. Tad turistas iš sutrikusio viešbučio savininko paima užstatu paliktą šimtinę ir išvažiuoja.
Niekas negavo nė cento, bet visas miestas gyvena be skolų ir į ateitį žvelgia su optimizmu! Skaityti daugiau...
2009-05-07

Apie pinigus

Į miestuką atvažiavo turtingas turistas. Užsukęs į miestelio viešbutį
jis savininkui kaip užstatą padavė 100 dolerių banknotą ir pasakė
einąs išsirinkti kambario.
Laimingas viešbučio savininkas, nė nelaukdamas svečio sprendimo,
tekinas nulekė pas mėsininką atiduoti seną skolą.
Mėsininkas - irgi padorus žmogus - net nenusišluostąs rankų nuturseno
pas ūkininką, kuriam prasikolinęs už gyvulius.
Ūkininkas, nedelsęs nė sekundės, nuskuodė į parduotuvę - ten seniai
susikaupusi šeimos skola už įvairiausias prekes.
Pralinksmėjąs krautuvininkas, pasisukęs į vitriną, apžiūrinėjo seniai
matytą banknotą, ar jame matyti vandens ženklai, kai staiga pastebi
gatve pėdinančią miestelio paleistuvę, kuri jam neseniai davė
"skolon". Tad atsidusęs vyras išeina laukan ir pašaukęs merginą
grąžina jai skolą.
Ši, pasirodo, irgi turi įsipareigojimų - už kambarius veišbutyje, kur
vedžiojasi klientus, seniai nemokėta. Tad paėmusi šimtinę mergužėlė
pasuko į viešbutį ir jo savininkui įteikė banknotą, kurį vyras ką tik
laikė savo rankose.
Tuo metu laiptais nusileidžia turtingasis turistas. Kambarį jis jau
išsirinko, bet viską sumaišė netikėtas "mobiliako" skambutis - dėl
krizės susijaukę verslo reikalai privertė keisti planus ir skubiai grįžti
namo. Tad turistas iš sutrikusio viešbučio savininko paima užstatu
paliktą šimtinę ir išvažiuoja.
Niekas negavo nė cento, bet visas miestas gyvena be skolų ir į ateitį
žvelgia su optimizmu! Skaityti daugiau...