Koks Jūsų požiūris į draudimo sutartis?

Dienos anekdotas

Vyras klausia iš darbo grįžusios žmonos:
– Ar pastatei mašiną į garažą?
– Taip, didžiąją jos dalį.

Komentaras

Gyvenu:„Gyvenu metus laiko Anykščiuose ir matau kad čia galima elgtis kaip tik nori. Automobilius gali statyti kur nori, kaip nori ir taip ilgai kiek nori. Matau galima važiuoti ir prieš eismą ir tech. netvarkingom auto bei moto priemonėm."

Komentuoti
2019-05-08

Bedarbystės rodikliai

matematika:„0,1 % nuėjo skinti agurkų į šiltnamius, o 11,2 nenori nieko dirbti...."

Skaityti daugiau...
2019-05-07

Nuomonė (2)

Taigi:„Mano nuomone, šis referendumas yra visiškai nereikalingas, nieko naudingo Lietuvos valstybei ir gyventojams neduodantis. Tai trumpalaikio rinkėjų pasitenkinimo referendumas - štai atkeršijome blogai valdžiai. O kokia nauda iš tokio keršto? Sumažės sprendžiančių Seimo narių skaičius, todėl tik padidės galimybės tiek vidaus, tiek užsienio jėgoms Seime prastumti joms naudingus įstatymus, sprendimus, bet nenaudingus Lietuvai ir jos gyventojams.
Politinės jėgos, inicijavusios šį referendumą, per rinkimus gaus iš nemąstančių, emocijomis besivadovaujančių rinkėjų balsų. Štai ir viskas kam ir dėl ko reikalingas Seimo narių skaičiaus mažinimo referendumas.
Seimo narių skaičių mažinti būtų galima tik, jeigu Lietuvoje veiktų tiesioginė demokratija, įgyvendinama referendumais, tada būtų užkirstas kelias aukščiau paminėtam pavojui.
O kad Lietuvoje veiktų tiesioginė demokratija, reikia sumažinti reikalingų referendumui surengti piliečių parašų skaičių (300 tūkst.) bent iki Šveicarijos, kurioje yra 8,45 mln. gyventojų, skaičių (50 tūkst. ir 100 tūkst)."

Skaityti daugiau...
2019-05-06

Nuomonė (12)

Juozas:„Paoponuosiu komentatoriams, kurie bando vertinti žmones pagal jų amžių. Taip daryti nekorektiška. Smerktinas reiškinys, kai asmenys atleidžiami iš darbo, tapę vyresnio amžiaus, kai netgi viešai pareiškiama, jog jei senai, tai durnas ir t.t. Tokie motyvai labai ryškūs buvo valdant ankstesniam merui, tokia rytietiška subkultūra yra persismelkusi ir pas kai kuriuos dabartinius politikus bei valdininkus. Vakarų pasauly pamatysi ir 90 -metį, atliekantį viešas paslaugas, niekados nepaklaus tavęs kiek turi metų... Rajono politikų leksikone neretai pabrėžiamas jaunas amžius, tarsi jis būtų privalumas. Privalumas gali būti kompetencija, išsilavinimo lygis ir didelis noras dirbti. O kokio amžiaus asmuo- visai nesvarbu. Kai man kokiam nors kontekste primena, jog esu nebe jaunas, visados pasiūlau pasitikrinti amžių stadione. Dar nei vienas nesutiko. Tad pasisukime link vakarų kultūros, kur bet koks amžius gerbiamas ir nediskriminuojamas. Varžytis turi ne metų skaičius, o protas."

Skaityti daugiau...
2019-05-03

Nuomonė (5)

Leonas Alesionka: tiesa yra tokia:„Jei Lietuvoje nebereikia 6000 mokytojų, nebereikia šitiekos mokyklų, kiek buvo pristatyta ir mokiniais užpildyta TSRS laikais, jei dėl emigracijos mažėja gyventojų skaičius, negimsta daugiau vaikų, kuriuos reikia ir profesijų mokyti, jei Anykščiuose neklesti ir nesistato pakankamai gamyklų su gerai apmokamomis darbo vietomis, tai kokiems velniams bereikalinga Profesijos mokykla, kuri vos besurenka reikiamą kiekį mokinių? O jei dar ta mokykla nėra patraukli, į ją nesiveržia vaikai? Jei tokių "profkių" Lietuvoje per daug, tai negi neaišku, kad konkurencinėje kovoje silpni neišlieka? Tokie rinkos ekonomikos dėsniai. Kas kam neaišku, a? Sėkmės kurortintis toliau lėto susinaikinimo būdu, valdžios kvailiai!"

Skaityti daugiau...
2019-05-02

Reorganizacija (1)

taigi:„kaimą prie miesto prijungė Molėtų savivaldybė bus dalininkė mūsiškei nereikia palaipsniui kiti rajonai galės perimti ir kitas įstaigas ligoninę Ukmergė ir pan."

Skaityti daugiau...
2019-04-30

Pastaba (3)

Labai didelė pramoga:„sklinda iš Elminyku Terbauskio fermu - negi neužuodžiate pilamu kiaulių srutu kvapo kurios bega i Anykšta, o paskui i Šventąją ? Negi nesuprantate, kad tik nuo šitų srutų baigia užaugti dumblais jusu upe ?"

Skaityti daugiau...
2019-04-29

Nuomonė (6)

pastebėjimas:„pagal žiūrovus galima spėti,kad neįdomios šventės. Prie straipsnių žmonės išreiškia pageidavimus ar pasiūlymus tik kažkodėl neatsižvelgiama. Taip ir su Miesto švente,kam dar reikia organizuoti pasitarimą. Pernai vakare koncertas parke,apsaugok viešpatie. gal daryti atskirai jaunimui,o vyresniems prie kultūros centro,o tai tik pinigų išmetimas. Nemokama organizuoti,,o mes eiliniai linksmintis. Manau,kad palikime spręsti apie šventes ir kaip organizuoti Kultūros centrui."

Skaityti daugiau...
2019-04-24

Eugenijus Pajarskas atleistas iš darbo (15)

Juozas:„Taikyti griežčiausią tarnybinę nuobaudą Eugenijui Pajarskui dėl jo pažeidimo aš nematyčiau priežąsties. Jo automobilio vairavimą šiek tiek viršijant leistiną alkoholio normą ne darbo metu ir savu automobiliu negalima priskirti prie šiurkštaus darbo drausmės pažeidimo. Šis esiūno poelgis priskirtimas prie Valstybės tarnautojo etikos taisyklių pažeidimo, už kurį skirtina drausminė nuobauda, bet ne atleidimas iš darbo. Galimas toks varijantas, jei E. Pajarskas jau turėjo galiojančią griežtą nuobaudą. Jei to nėra ir Eugenijus nėra pats pasiprašęs atleidžiamas iš darbo, jo perspektyva grįžti į darbą teismo keliu yra labai reali."

Skaityti daugiau...
2019-04-23

Pasiūlymas

XXL:„Bukite tokie malonus ir rytoj paleiskite per didiji ekrana Zalgirio rungtynes su Fenerbachce. Manau , kad pritils visi kritikai."

Skaityti daugiau...
2019-04-19

Keliai (3)

Važiuojantis:„Krašto kelias Nr. 119 liaudiškai Biržinka, tvarkomas su šiupelio pagalba. Dabar prasilenkimas darosi pavojingas. Gal vertėtų organizuoti vietos gyventojus, kad sukastų nuvažinėtus kelkraščius."

Skaityti daugiau...