Ar esate dalyvavęs teismo posėdyje?

Dienos anekdotas

Du policininkai važiuoja patruliuoti, vairuotojas antram sako:
- Išlįsk pro langą ir pažiūrėk, ar švyturėliai veikia.
Šis išlenda ir sako:
- Veikia... neveikia... veikia... neveikia...

Komentaras

Aš:„Siūlau rengti lenktynės nuo senųjų kapinių iki naujųjų. Kryptis priklauso nuo pasirinkimo, kur nori būti palaidotas."

Komentuoti
Prie Laisvės paminklo buvo padėtos gėlės  žuvusių tremtyje ir už Lietuvos laisvę atminimui.
Gedulo ir vilties dieną po šv. mišių Anykščių bažnyčioje, anykštėnai tradiciškai pakėlė vėliavą prie Laisvės paminklo, aplankė su tremtimi susijusią siauruko stotį. Minėjime dalyvavo 2 anykštėnai neseniai grįžę iš misijos Afganistane, kuriems meras įteikė padėkas.

Renginį vedusi Anykščių kultūros centro direktorė Diana Petrokaitė priminė, kad 1941 –ųjų 3 –ią valandą nakties prasidėjo lietuvių trėmimas į Sibira ir per pirmą savaitę buvo ištremta 30 000 žmonių. „Nuo 1941 – ųjų iki 1952- ųjų iš Lietuvos buvo ištremta 132 000 nekaltų Lietuvos gyventojų, kurių apie 28 000 tremtyje žuvo“, - pastebėjo vedančioji.

„Šiandien prisimename kankintus, tačiau nepalaužtus mūsų tautiečius, - sakė meras Sigitas Obelevičius. – Tačiau šiandien minime ir Vilties dieną, kad komunizmo baisumai nepasikartotų. Džiugu, kad kovotojų už laisvę tradicijas tęsia jaunimas“, - pastebėjo meras ir įteikė padėkas neseniai iš misijos Afganistane grįžusiems broliams Egidijui ir Arvydui Miškiniams.

Vėliavą pakėlė buvęs politinis kalinys, laisvės kovų dalyvis Vaclovas Milaitis.

Jonas JUNEVIČIUS

Palikite komentarą

0
Sąlygos ir terminai.
  • Komentarų nerasta