Anykščių rajono socialinių paslaugų centras neatlygintinai pristato maisto produktus, vaistus, bei kitas būtinąsias prekes vienišiems, senyvo amžiaus, neįgaliems, saviizoliacijoje esantiems asmenims pagal iš anksto telefonu suderintą pirkinių krepšelį bei užsakovo apmokėjimą. Koordinuojantis asmuo - Lina Repečkienė, skambinkite telefonu - 8 611 14294, rašykite elektroniniu paštu - lrepeckiene@socialinespaslaugos.lt

Ką pirmiausiai skaitėte naujame žurnalo „Aukštaitiškas formatas“ numeryje?

Dienos anekdotas

Naktį sėdi prie laužo amerikiečių Navy seal'as, prancūzų SAS'as ir rusų SPECNAZ'as. Kaip priklauso išgėrus, giriasi. Amerikos Navy:
- Aš galėčiau perplaukti ežerą pilną ryklių, įbėgti į priešo bazę ir parplaukdinti 10 įkaitų.
Prancūzų SAS'sas:
- O aš galiu perplaukti ežerą pilną ryklių ir krokodilų, įbėgti į priešo bazę ir parplaukdinti 50 įkaitų.
Rusų Specnaz'as patylėjo, išsitraukė pim*alą ir pamaišė žarijas..

Komentaras

Senjoras:„Kiniečiai labdaringai paaukojo tokią gausybę kaukių, kurias galima būtų išdalinti ir senjorams, kurie negauna vaistinėse tų kaukių nusipirkti. Kažkodėl niekas apie tai nekalba. O kai prezervatyvus dalinti prieš Valentino dieną, tai buvo kam. Plačiai išreklamuota akcija buvo. Kai dabar reikalingos medicininės kaukės, tai nutilo visokie prezervatyvų dalintojai."

Skaityti komentarus (1)
2015-12-29

Gruzija - aukso amžius buvo prieš tūkstantį metų (1)

Prabanga ir skurdas greta

Opozicinės televizijos žvaigždė Ana su šiai išdidžiai tautai būdingu svetingumu aprodė man Tbilisį.
Miestą, su fantastiškais, ypač naktį, stiklo tiltais per Kurą, trimis neužbaigtom gruziniško rago formos blizgaus metalo, ekstravagantiškomis koncertų salėmis, fontanais (dėl šių moderno inkliuzų, V a. įkurtame mieste, kurie nepadarytų gėdos bet kuriai Europos sostinei, buvęs Gruzijos prezidentas Michailas Saakašvilis esą pravardžiuojamas Šadrovanu I-uoju, išvertus iš gruzinų kalbos – Fontanu I–uoju). 

Skaityti daugiau...
2015-11-25

Tarybinė armija – kalbėdavo skambiai, laidodavo tyliai (8)

 

Tarybinė armija buvo vienas iš buvusios TSRS svarbiausių pasididžiavimų. Po pergalės Antrajame pasauliniame kare sovietinė armija tapo vienu iš svarbiausių ramsčių, kuriais rėmėsi komunistai, kontroliuodami ne tik TSRS, bet ir žymią dalį Europos, vadinamąsias socialistines šalis. Jose ne kartą sovietinė armija „darė tvarką“. TSRS ginkluotosios pajėgos buvo milžiniško dydžio, baigiantis Antrajam pasauliniam karui jose tarnavo maždaug 11,3 mln. žmonių, vėliau jos sumažintos iki 2,8 mln. žmonių. Vėliau ginkluotųjų pajėgų dydis pagal vakarų vertinimus kito nuo 2,8 iki 5,3 mln. žmonių. Iki 1967 m. tarnyba armijoje truko 3 metus, vėliau – 2 metus, išskyrus jūreivius, kurie toliau tarnavo 3 metus. Okupuotos Lietuvos gyventojai taip pat turėjo tarnauti šioje kariuomenėje. Nuo mokyklos suolo vaikinai būdavo ruošiami šiai „vyriškumo mokyklai“, nes vykdavo karinio parengimo pamokos, propagandos mašina kryptingai dirbo,kad jaunimas trokštų tarnauti, o karstai iš Afganistano būdavo pargabenami ir palaidojami tyliai...

Skaityti daugiau...
2015-11-16

Šalys, likusios tarybinio mentaliteto įtakoje (3)

Buvusios Tarybų Sąjungos palikimas neišgaravo akimirksniu. Jis liko ne tik pastatuose, apleistose karinėse bazėse, bet ir žmonių sąnonėje. kai kurios iš buvusių "tarybinių sesių" jau nužengė gana toli, o kai kurios iš jų tebėra tarybinio mentaliteto gniaužtuose. Po buvusios Tarybų Sąjungos respublikas Baltarusiją, Moldovą, Ukrainą, Gruziją, Padniestrę keliavo "Anykštos" žurnalistas Vidmantas Šmigelskas. 

 

 

Skaityti daugiau...
2015-11-03

"Tada visi turėjo darbą". Kaip visuotinis darbas prisidėjo prie Sovietų Sąjungos griūties (25)

Sovietų Sąjungoje buvo didžiuojamasi, kad nedarbas siekė nulį procentų. Kitaip sakant, visi dirbo.Ir ne tik dirbdavo, bet dar ir visur trūkdavo darbininkų. Todėl tuos laikus dalis žmonių atsimena su nostalgija. Tačiau paradoksalu, kad būtent visuotinis darbas nemažai prisidėjo prie Sovietų Sąjungos griūties. Iš pirmo žvilgsnio Sovietų Sąjunga atrodė graži sistema, teikusi daug privilegijų paprastiems darbuotojams. Būdavo pabrėžiama, jog Sovietų Sąjunga buvo ne kapitalistinė, o visi kiti - kapitalistai. Tačiau Sovietų Sąjunga išties buvo kapitalistinė, tik tai - valstybinis kapitalizmas. Kapitalas nebuvo prieinamas paprastam proletariato atstovui.

Skaityti daugiau...
2015-10-22

„Tada valdžia rūpinosi žmonėmis....“ (35)

Išgyvenantys nostalgiją praeičiai tebetvirtina, kad sovietinė santvarka labai rūpinosi žmonėmis ir šalies ūkio augimu. Tačiau užmirštama, kad visas tariamas „rūpestis“ ir šalies augimas buvo kuriamas vergišku darbu, kalinių kaulais ir prievarta. Iki atgaunant nepriklausomybę šios temos buvo tabu.  2011 metais Seimo minėjime, skirtame Laisvės gynimo ir didžiųjų netekčių atminimui, Pasaulio anykštėnų bendrijos pirmininkas, profesorius, istorikas Antanas Tyla pažymėjo, pakanka istorinių dokumentų, kurie liudija apie tai, kaip „valdžia rūpinosi“ žmonėmis.

Skaityti daugiau...
2015-09-22

Tada visi laukai buvo apsėti.... (11)

 

Nostalgija sovietmečiui keistai atgimsta. Žmonės ilgisi tariamo saugumo, tvarkos, kuri tarsi ir buvo tada, kai okupuotoje Lietuvoje šeimininkavo Komunistų partija ir jos statytiniai. Viena iš grupių, kuri patyrė sunkiausius ekonominius sovietinės santvarkos išbandymus buvo žemdirbiai. Nuvaryti nuo žemės,  beteisiai, negalintys išvykti iš kaimo, priversti dirbti už menką atlygį, be to, pasmerkti ir sunkesnei senatvei, nes ir pensijos jų buvo mažesnės negu miestiečių. Nepaisant visko dalis žmonių ilgisi tariamos buvusios tvarkos. 

Apie kolūkius, darbą juose pokalbis su  Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Elmininkų bandymų stoties direktoriumi, mokslų daktaru Kęstučiu Rainiu. K.Rainys sako, kad žemės ūkyje neliko ne tik diktato, bet ir vasaromis neatsiejama Lietuvos peizažo dalimi buvusių pulkų žmonių su kauptukais, ravinčių vadinamąsias „normas“.

Skaityti daugiau...
2015-09-18

Pokario kovos – ūkininkų kraujas laistė žemę (8)

Tarybiniu laikotarpiu spauda turėjo įvairių uždavinių. Be to, vykdydavo ne tik Komunistų partijos, bet ir specialiųjų tarnybų nurodymus. Vienas iš svarbiausių tarybinės propagandos barų buvo nukreiptas į tai, kad parodytų, jog nebuvo jokios pokario kovos už laisvę. Kryptingai buvo formuojama nuomonė, kad miškuose buvo tik „banditai“ – plėšikai ir žudikai, susitepę krauju, ir tie, kas tarnavo fašistinės Vokietijos, kuri buvo okupavusi Lietuvą, valdžiai. Ir vis dėlto partizaninis karas buvo. Yra likę pakankamai įrodymų, kuriuos gali prisiminti ir jaunoji anykštėnų karta.

Skaityti daugiau...
2015-09-05

“Trakinių partizanai” – patraukli patriotizmo forma (4)

Rugsėjo 5-ąją Kurklių seniūnijoje, Trakinių kaime vyko tradicinis tėvynę mylinčių žmonių sąskrydis „Trakinių partizanai 2015“. Sudėtinga rasti apibūdinimą, šiam vienuoliktą kartą suorganizuotam renginiui - žuvusių partizanų pagerbimas linksmai, minėjimas tragedijos, bet tuo pačiu ir šventė. 11-oji, kiekvienų metų pirmąjį rugsėjo šeštadienį vykstanti, šventė, buvo rekordinė, vien sprendžiant pagal suvalgytos kareiviškos košės kiekį – pavyko įsisavinti 400 porcijų, tad svečių, buvę gerokai daugiau. Juk vieni tik trumpam užsuko, kiti eilėje prie košės nestovėjo...

Skaityti daugiau...
2015-08-24

"Šioje šalyje žmogus kvėpuoja laisvai“. Tarybinė tikrovė. (13)

Viena iš populiarių sovietmečiu dainų skelbė, „kad kito tokio krašto tu nerasi, kur žmogus taip laisvai kvėpuoja“. Vartant sovietmečio spaudą, skaitant literatūrą ar žiūrint filmus gali susidaryti klaidingas įspūdis, jog to meto  visuomenės gyvenimas buvo paremtas kūrimu ir optimizmu, o žmonės gyveno vis geriau ir geriau. Tačiau iš esmės tai buvo tik migla. Tarybinė tikrovė slėpė amžiną nepriteklių, trūkumą ir vergišką darbą. 

Skaityti daugiau...
2015-08-12

Smetonos režimas ir skurdas... (11)

 

Viskas okupuotoj Lietuvoj buvo pajungta tarnauti sovietinei propagandai. Vienas iš svarbiausių propagandos taikinių buvo ne kas kitas, o Nepriklausoma Lietuvos respublika. Ideologiškai komunistams reikėjo įrodyti, kad gyvenimas, sovietų vadinamoje buržuazinėje Lietuvoje, prilygo pragarui, o štai atėjus sovietams klestėte suklestėjo komunistinis rojus. Šiame straipsnyje apžvelgsime kaip buvo pateikiamas gyvenimas Nepriklausomoje Lietuvoje tarybiniu laikotarpiu.

 

Skaityti daugiau...