Ar jau nusprendėt kaip balsuosite Seimo rinkimuose?

Dienos anekdotas

Ateina nykštukas į vaistinę ir prašo tabletės aspirino. Vaistininkė klausia:"Jums suvynioti? "
- Ne, aš ridensiu.

Komentaras

skaithtojs:„jie nori isgert o ne nusipraust ir pavalgyt. as balsuosiu uz ta zmogu kuris sutvarkys bomzyna visa. vilniaus gatves norfoj vyksta atviras reketas. ne tik kad zmones kencia nuo ju bet atvirai viesoj vietoj geria bambalius prisirinke pinigu. vienintelis apsauginis daro tvarka. o kur dar tamsaus gymio vyriskiai prekiaujantys peiliais. neteikia aukstu fraziu. ka padarysit anyksciams mieli kandidatai. algu pakelimai nesamone. as ja pati uzsidirbu man kelt nereikia."

Komentuoti
Svėdasiškės motinos, jų vaikučiai bei klebonas Jonas Kraniauskas tolimųjų 1932 - ųjų gegužę.Nuotr. iš albumo

Sekmadienį švęsta Motinos diena, katalikiška šventė, Lietuvoje pradėta minėti 1928 - aisias. Sovietmečiu sutraukyta, veik sunaikinta skiepijant tarybinės moters dienos tradiciją, palengva vėl sugrįžo į tautos  gyvenimą, nors tokio entuziazmo bei užmojo kaip tarpukariu nepasiekia, nes jau nebėra šventę puoselėjančių pamaldžių moterų ir kitokių katalikiškų organizacijų.

Svėdasuose šiemet Motinos diena paminėta išvakarėse, šeštadienio vakare kultūros manų scenoje Vaitkūnų kaimo saviveiklininkams suvaidinus Augustino Griciaus komediją „Apie vištas ir politiką“. Sekmadienį už gyvas ir mirusias motinas melstasi Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje. Tiek tą dieną skaitytos Evangelijos, tiek kun. Ramundo Simonavičiaus pamokslo pagrindinė mintis buvo meilė. Meilė Dievui ir žmogui.
Nepalyginamai gyvesni Motinos dienos paminėjimai vykdavo tarpukariu. Mat Svėdasuose veikė gausios katalikiškos organizacijos, kurios inicijuodavo ir rengdavo  katalikiškų, tautinių bei valstybinių švenčių paminėjimus.
Įspūdingai Motinos diena minėta 1937 - aisias. Tądien lietuvių katalikių moterų draugijos narės užpirko dvejas Šv. Mišias, o Sumos metu visos priėmė Šv. Komuniją. Po pamaldų surengta rinkliava neturtingoms motinoms bei vaikams paremti, vikarui Juozui Rožanskui vadovaujant tvarkinga eisena nueita į kapines ir ten melstasi už mirusias motinas. Vėliau pieninės salėje vyko iškilmingas paminėjimas, kurį surengė katalikiško jaunimo sąjungos „Pavasaris“ nariai.
Į šventės prezidiumą pakviestos katalikių moterų draugijos pirmininkė Ona Mozūrienė, iždininkė Emilija Juodviršienė, sekretorė Ona Balaišienė, vicepirmininkė A. Žemaitienė. Posėdis buvęs įspūdingas, su daugybe sveikinimų, kalbų, pranešimų, eilėraščių deklamacijų. Bažnytinis choras sudainavo kelias dainas, kankliavo mergaitės pavasarininkės, griežė pavasarininkų pučiamųjų orkestras, kuriam instrumentus nupirko minėta moterų draugija. Maža to, jau visai pavakaryje vyko katalikių moterų suruoštas vakaras su moterų suvaidintu veikalu „Motinos meilė“. Puikiai pavykusio vakaro pelnas buvo skirtas kultūrai - parapijos skaityklai ir bibliotekai paremti.
Palyginus mūsų kultūrinį gyvenimą su buvusiuoju tarpukariu nori ar nenori ateina mintis, kad dabar mūsų kultūrinis gyvenimas skurdokas. Kažin ar dar kada nors sugrįšime į tarpukario Lietuvos lygį, ar sugrįš entuziazmas darbuotis visuomenei, dalinti ir dalintis. 

Raimondas GUOBIS

Palikite komentarą

0
Sąlygos ir terminai.
  • Komentarų nerasta