Koks Jūsų požiūris į draudimo sutartis?

Dienos anekdotas

Miela mažytė mergytė atstryksi į gyvūnėlių parduotuvę ir mielu balseliu klausia:
– Atšiplašau, al tulite mažų tliušiukų?
Išsišiepęs pardavėjas priklaupia ant vieno kelio:
– Oi kokia tu miela melgytė! Gal nolėtum mažo balto tliušiuko? O gal tau patiktų tas mažiukas juodaš pūkuotaš tliušiukaš? Al gal va taš ludaš mielaš tliušiukaš?
Mergytė pasiremia į kelius, palinksta arčiau pardavėjo ir ramiai atsako:
– Aš tiklai manau, kad mano pitonui višiškai nušišpjaut…

Komentaras

Juozas:„Tegul nesupyksta koleges, tačiau Savivaldybės teisės skyriui reikia kelti kvalifikaciją. Klaidos po klaidų!. E. Pajarsko atleidimas iš pareigų itin nekvalifikuotas, abejotino skaidrumo vykdomi priėmimai į Valstybės tarnybą, dabar -informacijos skleidimo konkursas... Savivaldybė, matyt, labai trokšta pasibylinėti teisme. Vienam rajono tarybos nariui primygtinai siūliau, kad rajono taryboje keltų klausimą dėl žalos išieškojimo iš kaltų asmenų dėl neteisėto seniūno Eugenijaus Pajarsko atleidimo. Už kitų klaidas neturi mokėti visi anykštėnai. Klaidos, pavadinčiau, žiaurios!"

Komentuoti
2018-04-26

Tęsia kaimo istoriją

Retas toks nedidelis kaimas kaip Klevėnai (Anykščių sen.) galėtų pasigirti tokia gausa iš čia į plačius gyvenimo vandenis išplaukusių žmonių: pedagogas rašytojas Rapolas Šaltenis, miškininkas Juozas Karvelis, mokslininkas gydytojas Bronislavas Kisielius, dailininkas Arvydas Šaltenis, garsus praeito amžiaus kraštotyrininkas Antanas Pakalnis ir net revoliucionierius, kaime 1905 metais mitingą surengęs Rapolas Rasikas ir šį bei tą apie juos ir kaimą galintis papasakoti kaimo senbuvis kraštotyrininkas ir literatas Bronius Karvelis, kuriam balandžio 30 – ąją sukanka 84 – eri, metai.

 

Skaityti daugiau...
2018-04-21

Europos miške jau ir grybauti galima

2003 – iųjų balandžio 22 – ąją Anykščių urėdija organizavo talką Mickūnų girininkijoje, taip vadinamoje Tylos palaukėje, sodinti Europos mišką. Talkininkų, deja, susirinko vos dvylika, antai iš Anykščių rajono savivaldybės, kurioje dirbo apie 200 darbuotojų, miško sodinti atvyko vos trys valdininkai.

Skaityti daugiau...
2018-04-17

„Anykščių pavasaris“ išblėso (1)

1964 – aisiais įkurto sportinių šokių kolektyvo „Verpetas“ vadovai Stanislava Bilevičienė ir Juozas Pratkelis 2006 – ųjų balandžio 22 - ąją organizavo tradicinį, kasmet Anykščių kultūros centre vykusį Utenos zonos festivalį „Anykščių pavasaris - 2006“, kuriame dalyvavo 7 šokių kolektyvai, festivalyje šoko 170 šokėjų. Beje, tuo metu Anykščiuose gyvavo dar vienas sportinių šokių kolektyvas - „Saltus“.

Skaityti daugiau...
2018-04-14

Griūva šimtametė išnykusios Girelės sentikių bendruomenės cerkvė (8)

Beveik išnykusiame Girelės kaime (2,5 km. nuo Kavarsko, Anykščių raj.) stovi yranti, nesaugoma ir neremontuojama sentikių cerkvė, skaičiuojanti 100-uosius tarnystės metus.
Ar tikrai niekam neberūpi išsaugoti, restauruoti šiuos maldos namus? Nebeliko vietinės Girelės sentikių parapijos, bet ar nieko nebegali padaryti net Sentikių bažnyčios Aukščiausioji taryba? O ką sako Anykščių rajono savivaldybės darbuotojai, atsakingi už panašius architektūros statinius?

Skaityti daugiau...
2018-04-11

Amžinybėn iškeliavo muzikologas, choro dirigentų ugdytojas, prof. A. J. Greimo paveldo populiarintojas

Balandžio 7-ąją žiniasklaida visuomenei pranešė skaudžią žinią apie muzikos teoretiko, pedagogo, choro dirigento, muzikologo, semiotikos mokslo pradininko prof. Algirdo Juliaus Greimo paveldo saugotojo ir populiarintojo humanitarinių mokslų (muzikologija) daktaro profesoriaus Karolio Rimtauto Kašponio mirtį.  Šių metų vasarą jam būtų sukakę 85-eri.

 Ilgus dešimtmečius  paskyrusio menui ir mokslui, visuomeninei veiklai prof. K. R. Kašponio prasmingo gyvenimo kelias yra susijęs ir su Anykščių kraštu. Profesorius buvo pirmasis, visuomenei viešai paskelbęs iki tol dar buvusį nežinomą faktą, kad pirmoji žymiojo semiotiko prof. Algirdo Juliaus Greimo  gyvenamoji vieta Lietuvoje buvo būtent Kunigiškių kaimas Anykščių krašte.

Skaityti daugiau...
2018-04-10

Ir prieš mešką reikia apsimesti dideliu...

Penktadienį Anykščių S. ir L. Didžiulių bibliotekoje ,,Misija Sibiras 2017“ dalyvis, anykštėnas Dovydas Žiogas auditorijai pasakojo apie pernykštę vasaros ekspediciją į Sibirą.

Skaityti daugiau...
2018-04-09

Seniausias miesto pastatas atgims (10)

Beveik miesto centre, ant Šventosios upės kranto, stovintis išskirtinis, seniausias miesto statinys - Okuličiūtės dvarelis su kolonomis - mena dvarininkus reformatus, 1863 – ųjų metų sukilėlius. Turbūt nerasi anykštėno, nebuvusio šiame pastate, nes jame daugiau kaip šešis dešimtmečius veikė biblioteka. Jai išsikrausčius,čia nevyko beveik nieko, išskyrus keletą reprezentacinių parodų, šaltas pastatas tapo nenaudojamas, tačiau dar šiemet jis atgis naujam, su kultūra, menais susijusiam gyvenimui. Šiuo metu jį už Europos Sąjungos ir Anykščių rajono savivaldybės lėšas rekonstruoja patirtį tokiuose darbuose turinti Alytuje registruota statybos bendrovė „Kortas“. Pastato rekonstrukcija kainuos 122 tūkst. 587 eurus.
Dvarelis iki šiol dvelkia paslaptimis ir vilioja istorikus. Neoklasicizmo stiliaus rūmai, pastatyti XIX amžiaus pirmoje pusėje, buvo dvarininkų, prijaučiančių reformacijai, susibūrimo vieta. Pati dvaro savininkė bajoraitė Okuličiūtė iki šių dienų išliko mįslinga ir paslaptinga asmenybė. Man nepavyko rasti duomenų nei apie jos kilmę, artimuosius, likimą.

Skaityti daugiau...
2018-04-07

Šią kelionę aš tiesiog išjaučiau... (2)

Vasario pradžioje svėdasiškė Jūratė Gliaudelytė iškeliavo. Ne todėl, kad apie kelionę svajojo, planavo, o tik todėl, kad ją išjautė, kad ji išaugo lūkesčiuose, svajose, pažinimo kelyje kaip neišvengiamybė. Šį kartą į Peru...

Skaityti daugiau...
2018-04-03

Nauja bažnyčia Svėdasuose taip ir nebuvo pastatyta... (8)

Prieš keletą metų svėdasiškiai paminėjo savosios bažnyčios 220 metų jubiliejų.
Tačiau istoriniai šaltiniai liudija, jog katalikų bažnyčios Svėdasuose būta jau XVI amžiaus pradžioje. Būtent 1522 metais Svėdasų bažnyčia paminėta Vilniaus vyskupijos prelato Jono Albino akte. Vėliau katalikų bažnyčia buvo perduota reformatams, nes Svėdasų dvaras ilgą laiką priklausė grafams Radviloms, kurie slopino katalikybę. Spėjama, kad miestelio viduryje katalikai buvo pasistatę nedidelę bažnytėlę, tačiau apie tai nėra išlikusių jokių rašytinių dokumentų. Žinoma tiktai, kad 1575 metais didiko Kristupo Mikalojaus Radvilos fundacija buvo pastatyta medinė kalvinų bažnyčia.

Skaityti daugiau...
2018-04-01

Troškūnų kunigo Antano Pauliuko Velykos XXa. pradžioje

Sutinkant šv. Kalėdų šventes skaitėme smagius Troškūnų klebono Antano Pauliuko atsiminimus apie jo išgyventas Kristaus gimimo šventes. Dabar, didžiosios Prisikėlimo šventės išvakarėse paskaitykime, ką veikė, ką girdėjo, ką patyrė, apie ką mąstė šv. Velykų laike kiekvienos dienos įspūdžius kruopščiai dienoraštyje užrašinėjęs dvasininkas.

Skaityti daugiau...