Anykščių rajono socialinių paslaugų centras neatlygintinai pristato maisto produktus, vaistus, bei kitas būtinąsias prekes vienišiems, senyvo amžiaus, neįgaliems, saviizoliacijoje esantiems asmenims pagal iš anksto telefonu suderintą pirkinių krepšelį bei užsakovo apmokėjimą. Koordinuojantis asmuo - Lina Repečkienė, skambinkite telefonu - 8 611 14294, rašykite elektroniniu paštu - lrepeckiene@socialinespaslaugos.lt

Ar dėl karantino patirsite nuostolių?

Dienos anekdotas

– Aš viską žinau,– pasakė Vikipedija.
– O pas mane viską galima rasti,– pasigyrė Google.
– O aš pasaulyje – pats svarbiausiais,– pareiškė Internetas.
– Nagi, nagi…,– tyliai sušnibždėjo Elektra.

Komentaras

Ada:„Įdomu,kokius klausimus spręs Rajono taryba?Ar mes būsime informuoti - miestelėnai ir rajono gyventojai.? Žinot,gerbiamieji valdininkai - labai trūksta bendravimo .Tik karantino reikalavimai,taisyklės ir 2ar 3 trumpi video ...Pavyzdžiui,kaip pastoviai teikiama informacija Alytaus,Klaipėdos ir kitų miestų.Tiesiog dalinasi ne tik faktais ar esama situacija,bet ir jaučiamas tikras rūpestis ,paprastos emocijos,suprantamos kiekvienam eiliniam.Mūsų meras irgi turi FB paskyrą,...DEJA,- ten dalijasi apie vis naujai pražystančias gėles Traupyje...Jokių diskusijų apie esamą situaciją ...Pagaliau didžioji dauguma išgyvena nerimą ir įtampą- dabar jau privalu nešioti apsaugines kaukes..Jų nėra nei vienoje vaistinėje..O štai Molėtų savivaldybė nutarė aprūpinti visus gyventojus kaukėmis...Linkiu daugiau atvirumo ir nuoširdaus kalbėjimo iš valdžios pusės..Na nesijaučiame mes saugūs..kyla visokių abejonių vien todėl,kad nėra susikalbėjimo ir tikro rūpesčio..."

Skaityti komentarus (3)
2018-03-31

Išrinko europietiškiausią Anykščių krašto žmogų (2)

Šiemet bus 14 metų, kai Lietuva yra pilnateisė Europos Sąjungos narė. Tačiau, sugrįžkime į 2003 – ųjų pavasarį, kai vyko agitacija už stojimą į Europos tautų bendriją. O „Anykštos“ laikraštis tada organizavo europietiškiausio Anykščių krašto žmogaus rinkimus.  Skaityti daugiau...

2018-03-24

Net nenukabinę Lenino portretų pradėjo mokytis tikybos (1)


Teigiama, kad Lietuva giliai tikinčių žmonių kraštas, tačiau sovietmečiu didžioji dalis visuomenės tokius jausmus slėpė. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, jau 1990 – aisiais parapijų mokyklose pradėta mokyti tikybos. Iš karto moksleiviai dar nedrąsiai rinkosi tikybos pamokas, nes jos nebuvo prievartinės, į jas susirinkdavo maždaug trečdalis moksleivių.
Kurklių vidurinėje mokykloje iš pusantro šimto tuo metu besimokiusiųjų bažnyčios klebonas Žygintas Veselka tikybos tiesų mokė 50 moksleivių, 37 moksleiviai tikybos mokėsi tuomet dar dirbusioje Staškūniškio devynmetėje mokykloje, o va iš Užunevėžių pradinės mokyklos tėvų pareiškimų, kad jų vaikai nori mokytis tikybos klebonas nebuvo gavęs.
Taigi, po 50 metų pertraukos kunigai vėl sugrįžo į mokyklas.

Skaityti daugiau...
2018-03-18

Antano Baranausko giesmės nemirtingos

1989 - aisias, bundant tautai, iš karto susirūpinta lietuvių kalbos likimu. Vasario mėnesį Anykščiuose vykusioje lietuvių kalbos dienoje prisiminti lietuvių raštijos pradininkai, skaityti jų kūriniai, moksliniai pranešimai, giedotos A. Baranausko giesmės.

Skaityti daugiau...
2018-03-11

KGB šmėkla sekė visą sovietmetį (3)

Šiomis dienomis 80-metį šventė Naujuosiuose Elmininkuose gyvenantis tremtinys, buvęs perspektyvus krepšininkas, Romualdas Katkevičius, kurį Sergejus Jovaiša vadina savo mokytoju.
Lietuvos moksleivių rinktinės narys R.Katkevičius 1957-aisais iš paskutinės- vienuoliktos - klasės suolo iškeliavo ne į Kūno kultūros institutą, o į Mordovijos lagerį. Už Lietuvos vėliavos iškėlimą Joniškėlio (Pasvalio raj.) centre augusiame ąžuole R.Katkevičius buvo nuteistas tik metams lagerio, tačiau KGB iš savo akiračio jo nebepaleido iki pat Nepriklausomybės.

Skaityti daugiau...
2018-03-10

Žengte marš į rinkos ekonomiką... tuščiom parduotuvių lentynom! (1)

Gimusieji prieš keletą dešimtmečių jau neįsivaizduoja parduotuvių, kurių lentynos būtų tuščios, o vyresni jau primiršo, kad baldui ar buities prietaisui įsigyti, o perestrojkos metais - ir degtinės buteliui, reikėta pasirūpinti talonu, kurį ne taip paprasta buvo gauti.

Skaityti daugiau...
2018-03-03

Buvusioje Šaulių ramovėje – Lenino šmėkla (11)

Tarpukariu dabartinės Anykščių muzikos mokyklos bei Kūrybos ir dailės mokyklos pastato vietoje buvusi Šaulių ramovė. Seni anykštėnai mena pokariu pastate buvus kino salę, o pagyvenę – TSKP Anykščių rajono komitetą, kurio kabinetuose buvo „prausiami“ kolūkių pirmininkai, įmonių vadovai ir, savaime suprantama, buvę „Anykštos“ pirmtako „Kolektyvinio darbo“ redaktoriai, nes šiame tarybinės architektūros pastate viešpatavo Anykščių rajono „protas, garbė ir sąžinė“. Pirmaisiais atgimimo metais drąsesni anykštėnai iš karto siūlė pastatą atiduoti vaikams, tačiau 1990- aisiais šešiuose jo kabinetuose dar viešpatavo atsiskyrusios nuo TSKP Lietuvos komunistai ir komjaunuoliai, pavasarį spėję pasikeisti partinius dokumentus į lietuviškus.

Skaityti daugiau...
2018-02-28

Domėjosi rinkimais ir mokė demokratijos (5)

1990 – ųjų pradžioje vyko rinkiminės kampanijos į Lietuvos TSR Aukščiausiąją tarybą bei Anykščių rajono Tarybą. Atgimstančią Lietuvą, o ir Anykščių rajoną, lankė nemažai svečių iš užsienio, jie iš autoritarizmo žengiančius anykštėnus mokė politikos pradžiamokslio, pasakojo apie demokratiškus rinkimus, kai kandidatuojantysis nebūtinai galėjo būti išrinktas. 

Skaityti daugiau...
2018-02-24

Kas sieja Vasario 16-osios signatarą Petrą Klimą ir Kunigiškius? (1)

Minėdami Lietuvos valstybės atkūrimo šimtąsias metines, su ypatinga pagarba prisimename tautiečius, pasirašiusius garsųjį 1918 metų Vasario 16-osios Aktą. Anykštėnai gerai žino iš Užunvėžių kaimo kilusį signatarą Steponą Kairį (1879-1964).
Tačiau mažai kas girdėjo, kad kitas Vasario 16-osios Akto signataras Petras Klimas (1891-1969) yra taip pat susijęs su Anykščių rajonu. Jis buvo vedęs rašytojo Juozo Tumo - Vaižganto sesers dukterį Bronislavą Mėginaitę.

Skaityti daugiau...
2018-02-20

„Suneštinis“ atgaivino senąjį restoraną „Puntukas“ (15)

Vasario 16-ąją, Anykščiuose Lietuvos šimtmečio proga vienam vakarui atgimė senasis Anykščių restoranas „Puntukas“. Anykščių Naujų vėjų bei Jurzdiko bendruomenės anykštėnus ir miesto svečius pakvietė į renginį, kurį pavadino „Suneštinis“.

Skaityti daugiau...
2018-02-16

Pirmoji Užgavėnių šventė

1989 – ųjų vasario septintąją smagiai nusiteikę anykštėnai šventė Užgavėnes.

Skaityti daugiau...